top of page
  • Stephan Joubert

God sê iets moois oor ons


Stephan Joubert help ons in sy nuutste Goeie Nuus nuusbrief om tot die besef te kom dat God graag mooier praat oor ons wie in Christus glo as wat ons oor onsself praat.
God sê iets moois oor ons

In Engels praat hulle van die “impostor syndrome,” die nabootser sindroom. Dit is daardie gevoel dat jy eintlik maar ’n klug is. Jy voel iemand gaan nog eendag jou bluf roep. Jy is toe nie so oulik, slim, suksesvol, gelowig, of wat ook al soos wat almal dalk dink nie. Jy voel altyd jy skiet te kort. Selfs ’n suksesvolle persoon soos Albert Einstein het soms so gevoel. Hy het een keer opgemerk:

“I feel compelled to think of myself as an involuntary swindler.”

Paulus se woorde in Romeine 7 weerspieël dalk iets hiervan as hy skryf die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie. Ons voel ons is net nooit goed genoeg in God se oë nie. Of gehoorsaam genoeg nie. Of vroom genoeg nie. Boonop herinner elke tweede preek ons ook nog daaraan dat ons te min opstaan vir die Here, en dat ons te min bid, te min getuig, te min glo…


Stem die Here saam? Wel, hier’s die ding, Hy praat graag mooier oor ons wie in Christus glo as wat ons oor onsself praat.

  • Ons noem onsself sondaars, of begenadigde sondaars, maar God praat soveel mooier oor ons. Hy sê dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was (Romeine 5:7). Hy noem ons nooit weer sondaars nie. Dit is nie ons identiteit nie. As ons wel struikel of verkeerd doen- ons het tog vir Christus as ons Middelaar by die Vader. Ons bely ons oortredings en laat staan dit daar by Hom (1 Johannes 2:1-2).

  • Ons verwys na onsself as gebroke mense, maar God praat soveel mooier oor ons. Hy noem ons sy geliefde kinders (1 Johannes 3:1).

  • Ons sien gedurig al ons foute en tekorte raak, maar God kyk ons raak as nuwe mense (2 Korintiërs 5:16). Hy sê daar is nou vrede tussen Hom en ons (Romeine 8:1). Hyself het ons goed genoeg verklaar. As navolgers van Christus het ons hoë waarde voor Hom… ewige waarde! Daarom dat Hy so mooi praat oor ons.

O ja, die keuse is nou ons s’n na wie ons gaan luister- na onsself of na God.

bottom of page