• Stephan Joubert

God laat Homself vind


God laat Homself vind
“Die wreedaards het my pa doodgeskiet vir ’n selfoon.” “Daar was alweer ’n spul nuwe plaasmoorde.”

So klink grepe uit die hartseer stories wat daagliks in Suid Afrika afspeel.

“Wat help dit ons bid?”

vra baie.

“Ons moet nog meer bid,”

sê ander. Hoe gemaak? Die Bybel systap nie sulke pyn-vrae nie. Die boek Job is juis ’n lewensgrootte worsteling met lyding en met God se rol hierbinne. Nadat Job self al sy kinders aan die dood verloor het, saam met al sy aardse besittings, worstel hy om sin te maak van die lewe en van God. Dan ontdek Job vir God op ’n nuwe manier in sy lyding. Hy loop in God vas, nie in rasionele antwoorde nie. Of is dit andersom? God loop in Job vas! Job ontdek dan dat die Here hom nie afgeskryf het nie. Hy leer God ken as die Een wat sy liefde en almag ten toon stel in sy skepping. Hy is glad nie ’n manipulerende God wat eensydig al die toutjies trek nie. Hy boelie niemand tot geloof nie. Ook kry God nie mense graag terug deur hulle te laat ly nie. Die Here wys sy genadehart aan soekers en lydendes, sodat hulle uiteindelik in gevindes verander. God laat Homself altyd vind deur soekers.

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: