top of page

God is nie kersfeesvader nie


Stephan Joubert skryf in sy nuutste Goeie Nuus nuusbrief oor hoe mense verkeerd Romeine 8:28 aanhaal en God sien as kersfeesvader in hulle lewens.
God is nie kersfeesvader nie
“God promises your miracle is on the way.”

“I will not bury any of my family members from this virus… We declare this promise. We shall live!”

Sulke tipe beloftes oorstroom sosiale media. Baie mense sê hulle staan hierop … totdat hulle afval as daardie beloftes skielik nie meer werk nie. Romeine 8:28 is ook ’n immer gewilde teks waarop baie mense staan. Paulus skryf hier dat alles ten goede uitwerk vir diegene wat volgens God se plan geroep is. In Die Boodskap word dit as volg vertaal (lees asseblief ook vers 29-30):


“(28) Ons kan nou van een saak seker wees: God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. (29) Dit geld natuurlik vir almal wat Hy volgens sy ewige plan gekies het om in Hom te glo. God het elkeen wat Hy vir Hom uitgesoek het se lewe nuutgemaak. Nou kan hulle die beeld van sy Seun weerkaats. Wanneer hulle in Christus se voetspore stap en soos Hy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. En Christus is natuurlik die heel belangrikste Persoon in hierdie nuwe familie. (30) Toe God besluit het wie almal aan sy familie sal behoort, het Hy hulle persoonlik op hulle naam geroep. So het hulle sy kinders geword. Verder het Hy almal wat Hy geroep het, ook vrygespreek van hulle sondes. Toe het God almal wat Hy vrygespreek het, met sy heerlikheid en goedheid oorlaai.”

Vir baie mense beteken Romeine 8:28 min of meer iets soos dat sy planne onverstaanbaar is, maar ons weet darem dit sal goed afloop vir onsself. Ons sal iewers nog ons presente kry. Die Here sal ons lewe lekker maak en alles sal reg uitwerk. Nee, dit is nie wat Paulus hier sê nie. Hy bedoel nie die Here gaan al ons eie tydelike drome vir ons lewe bewaarheid soos een of ander hemelse kersfeesvader nie.


Paulus is nie besig om hier te sê “wat moet gebeur, sal gebeur” nie. Of dat ons eendag op ’n reëndag sal verstaan wat hierdie misterieuse hemelse plan met ons lewe is nie. Inteendeel. In vers 29-30 verduidelik Paulus presies wat die goeie dinge is wat God in ons wil bewerk. Hy sê naamlik die Here is besig is om ons elkeen wie Hy geroep het te verander om aan Christus se beeld gelyk te wees. Hy wil hê ons moet sy heerlikheid weerkaats. Daarom is die Here besig om Sy eie plan vir ons waar te maak, en dit is om sy karakter binne-in ons te weerspieël. Hy wil hê dat ons sy vryspraak en goedheid sal ken.


Alles in ons lewe werk tot ons beswil uit wanneer ons meer van Christus weerkaats en minder van ons selfsugtige self. God is in ons lewens aan die werk om ons te vorm en te verander in lewende vertoonvensters van Christus. Hierop kan ons staan!

Comments


bottom of page