top of page
  • Stephan Joubert

Geesvervuldes omhels die wêreld


Geesvervuldes omhels die wêreld, so skryf Stephan Joubert in sy volgende artikel wat handel oor die Heilige Gees
Geesvervuldes omhels die wêreld

Lees Efesiërs 5:2


Geesgevulde mense beskou die wêreld nie as ‘n vyandige plek nie. Hulle sien alle ander mense as beelddraers van God. Hulle weet ook dat God mense liefhet, al het sonde hulle lewens pikswart bekrap. Hulle wil hierdie goeie nuus met almal deel sonder om ooit te veroordeel. As navolgers van Jesus, en ook propvol met die nuutmakende krag van die Gees wil hulle ander mense bewus maak van God se liefde en nie teen alles en almal in die samelewing wees wat “Christelike waardes” bedreig nie.


Verhoudings vir mense wie se lewens met die Gees deurdrenk is, is ‘n doel opsigself, en nie ‘n manier om nog mense in hulle kerk te kry nie. Kerkwees beteken immers vir hulle om deel te wees van die nuwe Geesvol familie van God wat in liefde met mekaar en ander saamleef. Daarom is hullle gemaklik met verskeidenheid en andersheid, omdat hulle glo in die slagspreuk: “Belong before believe!” Mense hoef nie eers soos hulle te lyk, praat, dink of glo, voordat hulle aanvaarbaar is nie. Nee, hulle het ander mense ongekwalifiseerd lief. Hulle vat mense soos wat hulle is en los dit aan die Here oor om hulle nuut te maak. Hulle agenda is dus nie om mense te verander nie, maar om net tussen mense te wees as Jesus se verteenwoordigers sodat Hyself hulle kan aanraak.


Gebed

Christus, laat ek ander mense liefhet soos wat U hulle liefhet. Amen

bottom of page