• Stephan Joubert

Geesvervulde gemeenskappe groei


Geesvervulde gemeenskappe groei

Lees Handelinge 2:47


Christus waarborg dat waar Hy deur sy Gees aan die werk is, daar groei sal plaasvind. Nee, nie in die eerste plek numeriese groei nie, maar groei in mense se verhouding met God. Om geestelike te groei, beteken om te vorder in jou liefde vir God en jou toewyding aan Hom. Dit beteken ook om te vorder in jou verhoudings met ander. Maar groei beteken ook dat nuwe mense gereeld tot inkeer kom, soos wat Handelinge 2:47 vertel.


Jesus se volgelinge is voltydse vissers van mense. Nee, ons is nie maar net kenners van die teorie of van die geskiedenis van kerklike visvang nie. Ons vang self in Jesus se Naam vis. Daarom moet mense ook tot bekering kom in ons omgewing. Geesvervulde gelowiges is voltydse sendelinge vir Christus. Ons laat sendingwerk nie oor aan ‘n klein groepie wat meen dat hulle voltyds geroep is om vir Christus te werk nie. Ons almal moet ons roeping terugeis om voltydse markplek-sendelinge te wees in Jesus se Naam.


Kerklike statistiek sê dat ‘n reuse 85% van tradisionele kerke tans wêreldwyd krimp. Hoe is dit moontlik? Wel, daar’s een rede- ons sien te min egte bekerings. Groei in meeste kerke is maar net as gevolg van lidmate wat van een kerk na ‘n ander emigreer. Maar wanneer ons die Gees toelaat om regtig in ons te werk, dan sal ons weer Handelinge 2:47 se woorde onder ons oë sien gebeur.


Gebed

Ek meld aan in u aardse hengelspan Heer Jesus. Gebruik my vandag. Amen

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: