top of page

Geborgenheid


Hier is Alet Gardner se nuutste artikel vir ekerk.
Geborgenheid

Drie van my gunsteling kindertyd-herinneringe is gebaseer op geborgendheid. Daar is die rustige warmte van styf teen my ma sit in die kerk, die verligting van agter my pa se rug te kan inkruip as ek na ‘n nagmerrie oorgesluip het na my ouers se slaapkamer. Daar is ook die absolute geborgenheid wanneer my pa met my in sy sterk arm in die swembad by Aliwal-Noord instap – vér verwyder van die angs wat ek maande vantevore beleef het toe ek kop eerste ‘n ruk lank in ‘n drom water gehang het.


Die gebrek aan geborgenheid wat ek as volwassene ervaar, is gewoonlik iets totaal anders as ‘n kindertyd krisis. Dit gebeur wanneer ek verval in wat Nicky Gumble catastrophising noem. Hy sê:

Catastrophising leads to fear and is the opposite of faith. Fear tells you that you will not be able to cope. Faith tells you that your Father in heaven knows when you will need strength to cope and he will supply all you need just in time. (Bible in One Year)

Wanneer ek myself toelaat om bekommerd en angsbevange te raak, vergeet ek van Jesus by my in my lewensboot en gaan ek Hom nie herken wanneer Hy oor die “stormwaters” na my toe aangestap kom nie. Ek betrap myself dat ek soms so oorweldig raak deur die dreuning van die lewenstorms dat ek nie hoor wanneer Hy vir my sê:

“Take courage! It is I. Don’t be afraid.” (Markus 6:40 NIV)

God het my gekies as ‘n kosbare kind, ‘n treasured possession. Hy omring my met vele familie en vriende, met medegelowiges, wat Hom ken en wat my kan bemoedig, aanmoedig en inspireer op my pad van groei. Hy wil ook dat ek uitreik na sy ander treasured possessions en hulle met liefde ondersteun en bemoedig, ook vir hulle aanmoedig om nie te katastrofeer nie maar te kies om op Jesus te fokus en Gees-beheerd te lewe.


Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do but it gets you nowhere. (Glenn Turner)

MAAR Paulus herinner ons dat

”… the mind governed by the Spirit is life and peace.” (Romans 8:6 NIV)

Daarom kan ek daagliks kies om my deur die Gees van God te laat lei en ‘n lewe van vertroue en geborgenheid te leef.

Comments


bottom of page