top of page

"Ek is"... die Lig vir die wêreld [video]


Ons reis verder met die sewe "Ek is" uitsprake van Jesus. Ons staan stil by Johannes 8:12 en kyk na Jesus wat sê "Ek is die Lig vir die wêreld" Sien ons jou Vrydag 28 Januarie om 9:00?
bottom of page