top of page
  • Writer's pictureStephan Joubert

Dit gaan oor getrouheid, nie oor sukses nie


In sy nuutste Goeie Nuus skryf Stephan Joubert dat dit gaan oor getrouheid en nie sukses nie.
Dit gaan oor getrouheid, nie oor sukses nie

Die Amerikaanse senator Mark Hatfield het een keer besoek gebring aan Moeder Teresa in Indië. Terwyl hulle daar in Kalkutta tussen siek en sterwende kinders rondbeweeg het, was Hatfield oorweldig deur die omvang van die lyding wat sy en haar werkers daagliks in die gesig moes staar. “How can you bear the load without being crushed by it?” het hy haar uiteindelik gevra. Dadelik het Moeder Teresa geantwoord: “My dear Senator, I am not called to be successful, I am called to be faithful!”


Hierdie woorde het my skoongeboul. Dit is die hartklop van die evangelie van ons Here Jesus. Nee, dit gaan nie oor aardse sukses of groot dinge wat ons vir Hom moet doen nie, maar oor getrouheid! Ons doen wat reg is, nie wat suksesvol is nie. Ons leef met alles in ons vir Jesus se woorde: “Mooi so goeie en getroue dienskneg. Oor ’n klein bietjie was jy getrou. Oor baie sal ek jou nou aanstel. Kom in en kom deel in die feesvreugde van jou Heer.” (Matteus 25:23) Dit is wat ons graag eendag uit Sy mond wil hoor! Hoor dit nogmaals: nie sukses nie, maar getrouheid is die sleutel tot die suksesvolle voltooiing van ons aardse lewenspad.

bottom of page