top of page
  • Stephan Joubert

Die vreemde kroning van die Koning


Die lewe kan onverwags buite beheer raak. Nou die dag nog het ons gehoor van Russiese militêre oefeninge naby die grens van Oekraïne. Toe ontaard dit eensklaps in ’n bloedige, volskaalse oorlog. Net so het dinge ook eensklaps een Vrydagoggend buite beheer in Jerusalem geraak. Dit was daardie oggend toe Jesus aan die Romeinse goewerneur, Pilatus, uitgelewer is. Skielik wou al wat ’n mens is bloed sien - Jesus s’n! Die Paasfees, waarvoor al die pelgrims in daardie tyd in Jerusalem was, was skielik vergete. Niemand wou daardie Vrydagoggend dink aan die eintlike rede, waarvoor almal in die stad bymekaar was nie. Die skare wou eers van Jesus ontslae raak. Toe Hy daar voor die Romeinse goewerneur, Pilatus, staan, het hulle oorlogskreet teen Hom luid weerklink: “Kruisig Hom, kruisig Hom!” Maak Jesus dood. Maak Hom vir altyd stil. Daar’s nie plek vir God se Seun hier nie. Die aarde is vol genoeg. Kry Hom uit die pad.


Wat ’n tragiese Paasfeesviering speel daardie Vrydagoggend in Jerusalem af. Pilatus het boonop vir die skare hulle sin gegee. Jesus is die Vrydagoggend ongeveer nege-uur aan ‘n houtkruis buitekant Jerusalem vasgekap. Maar Jesus se laaste woorde, kort voordat Hy sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas het, vertel dat die wêreld juis dáár verander het: “tetelesthai!” “Dit is volbring!” (Johannes 19:30) “Mission accomplished,” met ander woorde! Juis vir hierdie reddingsending het Jesus na ons toe gekom.


Die aardse kroning van die Koning van die hemel was toe al die tyd ‘n kruis met ’n doodskroon. Maar presies so gebeur God se redding. Tussen die wrede skares van weleer, maar ook te midde van al die geweld van ’n wêreld, wat hier in 2022 buite beheer raak, bring Jesus redding en vrede na ons toe. Nee, die kruis is nie maar net ’n teken van God se goedheid nie, dit ís Sy goedheid in volkleur. Die kruis ís redding in lewende lywe. Presies só wys God hoe lief Hy vir ons is. Presies só verander die lewe ook op ’n mooi, onverwagse manier. Presies só kom dinge weer binne beheer in die lewe van elkeen, wat in Jesus glo, ek bedoel binne Gód se beheer!

bottom of page