top of page

Die vraag is nie of dit maklik is nie - die vraag is of dit reg is!


1 Petrus 2:21 is ’n kanonteks. Petrus praat hier padlangs met Christene, wat as huishoudelike slawe in mense se huise werk. Dit was geen lekker werk nie. Allermins. Huishoudelike slawe het nie aan hulleself behoort nie. Hulle was die besittings van hul eienaars, wat hulle vir geld gekoop het. Vir sulke benadeelde Christene het Petrus ’n woord van die Here af. Hy leer vir hulle dat Christus vir ons almal gely het en dat Hy vir ons ’n voorbeeld nagelaat het sodat ons in Sy voetspore kan volg. “Watter voorbeeld?” sou hulle dadelik wou vra. Petrus antwoord in vers 22-23 deur te verwys na die vernederende kruisdood van Jesus. Toe Hy daar aan die kruis gehang het, het Hy geen woedende woorde laat neerreën op ander nie. Hy het nie beledigings vergeld met beledigings van sy eie nie. Of mense probeer terugkry nie. Dit is die voorbeeld wat Jesus gestel het waartoe huishoudelike slawe en moderne Christene opgeroep word. Verseker is dit nie ’n maklike roeping nie,maar dis nie die vraag nie. Die vraag is nie of ons ’n maklike roeping gekry het nie - die vraag is of dit die regte roeping is. Die vraag is of ons vir Jesus op Sy terme in 2022 navolg.

Comments


bottom of page