top of page

Die voorreg van ‘n Hemelvader


In menige (dalk elke?) kinderhart is daar ‘n behoefte aan liefde, aanvaarding en seën van ‘n aardse vader se kant af. Hierdie behoefte was baie duidelik toe die kindertjies in ‘n Indiese weeshuis ‘n paar jaar gelede vir Brink met blomme verwelkom het en handjies met ‘n “Hello Daddy!” na hom uitgesteek het.


‘n Goeie verhouding met ‘n aardse pa beteken dat ek van kleins af ‘n basis het waarop ek my selfbeeld, my verhoudings met ander, my beeld van God kan bou. Die vraag is: Word ek groot met die seën van ‘n aardse pa, of met ‘n geweldige leemte? Brink, wat as 5-jarige sy pa aan selfmoord verloor het, het gevind dat ander rolmodelle wel ‘n belangrike rol kon speel, maar dat dit nie heeltemal kon opmaak vir die gebrek aan erkenning en aanvaarding van ‘n aardse pa nie.


Louie Giglio glo dat ons geskep is deur God, vir God: The pull inside all of us is pulling us towards our Creator. If your view of God is flawed, your whole life is going to end up being flawed.


My aardse pa se voorbeeld kan veroorsaak dat ek God as ‘n gawe vaderfiguur sien wat my bederf deur aan my elke versoek te voldoen, óf as ‘n streng regter, wat my foute opweeg teenoor my goeie dade en dan besluit of ek die paal haal of nie.


God het Homself deur die eeue aan ons openbaar, nêrens so duidelik soos toe Jesus aarde toe gekom het om ons met die Vader te versoen nie. Dan is daar die wonderlike bloudruk vir gebed in Matteus 6:9-13 NLV: Bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat U Naam geheilig word.


Twee vroue se ervaring in hierdie verband sal my altyd bybly:

Susan* was skaamkwaad vir haar pa, wat die gesin keer op keer in sy besopenheid in die verleentheid gebring het. Sy het dit moeilik gevind om tot God die Vader te bid.

Griet* het gevra: “Gaan Hy vir my kwaad wees omdat ek Hom nie ‘dit’ kan noem nie?” Sy kon dit eers regkry om God Vader te noem, nadat sy haar aardse pa, wat haar as kind seksueel gemolesteer het, vergewe het.


Jesus se Vader het egter met Sy Seun se doop gesê: “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” Dit was voordat Jesus enige wonderwerke gedoen het, of ‘n soendood aan die kruis gesterf het. Sy Vader het hom die wêreld ingestuur, nie in die hoop dat Hy geseën sal word nie, maar sodat Jesus met vertroue Sy roeping en die uitdagings wat voorlê, kon aanpak. Jesus se laaste woorde aan die kruis was dan ook: “Vader, in U hande gee Ek my gees oor.” (Lukas 23:46b AFR83)


Omdat God egter ‘n Vader-verhouding met ons wil hê, is vaderskap een van dié groot teikens van die vyand. Satan weet dat, indien hy die konsep van ‘n goeie vader in ons verhouding met ons aardse vaders kan verbreek, hy ‘n groot struikelblok skep wat menigeen dalk in hulle verhouding met God Almagtig sal sien as iets, wat feitlik nie oorkom kan word nie.


Dis egter nie nodig om ‘n slagoffer van my verlede te bly nie. Daar is ‘n betroubare Hemelvader, wat met oop arms vir my wag. Ek kan na Hom toe gaan en vra – Hy sal vir my Sy beste gee. (Matteus 7:7-11)


bottom of page