top of page

Die voorreg om vir ander te bid“My ma en pa was 35 jaar getroud, voordat my pa die Here aangeneem het. My ma het aangehou bid ten spyte van sy (en hulle kinders) se onverskilligheid. Sy het volhard totdat ons hele familie die Here aangeneem het.” So getuig Bill Bright, stigterslid van Campus Crusade for Christ, oor die krag van intredende gebed. Hierdie vrou se intredende gebed het die saad vir die stigting en uitbreiding van een van die grootste, indien nie die grootste, parakerklike evangelisasie-organisasies, wat wêreldwyd werk, gesaai.


Sulke verhale van voorbidders se gebedsverhoring is ongelooflik inspirerend. Maar as ek nie vir myself bid nie, hoe sal ek weet hoe om effektief vir ander te bid? As ek egter in my eie lewe die Here se vergifnis, Sy krag, liefde en insig in gebed vir myself toe-eien, sal ek meer begrip hê vir ander se behoeftes en beter voorbidding kan doen.


Waar begin ‘n mens om vir al hierdie mense te bid? Gelukkig hoef ek nie vir almal op een slag te bid nie. Ek self het ‘n gebedsjoernaal aangeskaf en dit ingedeel in groepe: Op ‘n Maandag bid ek byvoorbeeld vir familie, Dinsdag vir mense in gesagsposisies, Woensdag vir siekes. So kry elke dag ‘n groep mense, vir wie ek bid. Die voordeel hiervan is dat ek later kan terugkyk op wonderlike gebedsverhorings, wat heerlik geloofsversterkend is om te sien.


My gesin, naaste familie en vriende was ‘n goeie plek om te begin. Terwyl ek gebedsfikser geraak het, het my lys uitgebrei om onder andere kollegas, bure en ons kerkgemeenskap in te sluit. Ek sal ook graag eendag, soos my gelowige grootouers, vir my kleinkinders wil bid.


Dis nie net een van die groot voorregte van ‘n Christen om vir ander in te tree in gebed nie – dis ook ‘n opdrag. Paulus herinner onder andere vir Timoteüs: “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen.” (1 Tim 2:1,2 AFR83).


Ek moes leer dat God soms vir ons insae in ander se lewens gee sodat ons vir hulle kan bid, maar nooit sodat ons kan foutvind met hulle nie kan fout vind nie. Natuurlik hanteer ‘n mens ook altyd gebedsversoeke vertroulik.


Intredende gebed begin altyd met God, Sy eer en die uitbreiding van Sy Koninkryk. Wanneer ek vir ander intree, bid ek dat Sy wil in hul lewens sal geskied. Dit is in die proses van ander aan God opdra, dat ek self ook in my verhouding met Hom sal groei, dat ek meer en meer soos Jesus sal word.


“Christian intercession might be defined as love on its knees in prayers for others.” - Charles Brent

Comments


bottom of page