• Stephan Joubert

Die Stormloper is naby


Die Stormloper is naby

Een van die vroegste simbole wat die eerste Christene gebruik het, was dié van ’n visserskuit. Jesus se stilmaak van die storm en sy waterloop daar in Mattheus 14 was diep in hulle geheue ingeprent. Hulle het geweet die kerk is nie ’n veilige hawe doer eenkant, doer ver buite die storm nie. Hulle het geweet hulle almal was aan boord van ’n klein skuitjie op die stormsee van die lewe. En Jesus, hulle Heer, was steeds hier op die stormwaters aan die soek na drenkelinge orals rondom hulle. Saam met diegene wat Hy gered het, is Jesus altyd weer op pad terug na sy dissipels toe daar in die boot.


Die eerste Christene het Jesus se woorde baie goed onthou toe Hy daar op die See van Galilea sy benoude dissipels op die skuit raakgesien het: “Moenie bang wees nie. Dit is Ek.” Hulle het geweet Jesus, wat die groot Stormloper is, is ook die Een wat storms laat bedaar. Ligvoets op woeste waters, maar kalm te midde van die vrees, wat almal oorweldig - presies só was Jesus aanwesig by sy disspels daar in die storm. Só is Hy nog altyd aanwesig by sy kerk. Sien asseblief die Stormloper raak hier by jou.

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: