• Stephan Joubert

Die regte soort respek gevra


Die regte soort respek gevra

Lees Handelinge 5:4


Nadat Annanias en Safira tragies gesterf het, het daar ‘n groot eerbied vir die Here oor die Jerusalemgemeente neergedaal. Ja, dit is belangrik om respek vir God te hê. Hy is heilig. Sy Gees onderstreep dit in ons lewens elke dag. Maar eerbied beteken nie naakte vrees nie. Eerbied is gelyk aan respek en agting. Vrees wat nie met liefde gepaard gaan nie, is die verkeerde soort vrees. Om vir God bang te wees bloot net om sy straf te ontsnap, is die verkeerde rede om Hom te dien. Die Gees werk nooit sulke soort vrees vir God in ons binneste nie. Nee, hierdie vrees is mensgemaak. Dit berus op verkeerde motiewe.


Waar daar liefde vir God is, het mensgemaakte vrees geen plek nie. In die verlede het kerke en godsdienstige leiers te veel van die vrees-beginsel gebruik gemaak om mense te probeer oorhaal om aan God gehoorsaam te wees. Hulle het mense letterlik met God en met sy straf afgedreig. Nou ja, soms werk dit vir ‘n klein rukkie. Terwyl daardie irrasionele vrees nog in mense se hart is, kom hulle vir ‘n wyle kerktoe en doen godsdienstige dinge, maar sodra dit weggaan, dan verdwyn mense se toewyding ook. Slegs daar waar mense in ‘n liefdesverhouding met God leef en Hom as Hemelse Vader eer en respekteer, groei die regte soort vertroue en liefde.


Gebed
God ons Hemelse Vader, dryf alle vrees uit my hart sodat ek in 'n liefdesverhouding met U an leef. Amen

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: