top of page

Gedoop met die Gees


Saam met Jesus se belofte dat die Gees gelowiges tot ‘n magtige getuienis aksie gaan omskep wat die wêreld vol oor Hom praat, beloof Hy dat hulle almal gedoop sou word met die Heilige Gees. Die Gees sou derhalwe nou Johannes die Doper se waterdoop met ‘n vuurdoop vervang. Binnekort sou die wêreld behoorlik aan die brand slaan vir Jesus.

Die doop met die Gees verdeel sommige Christene in ons dag. Dis jammer, want hierdie gebeure is juis bedoel om ons almal saam te bind. Al wat Jesus met hierdie beeld wil sê, is dat, soos wat Johannes se water wat hy oor mense by die Jordaan gegiet het, net so gaan God sy Gees uitgiet oor alle Christene. Pinksterdag is die dag waarop dit toe gebeur het. Van toe af is die Gees in oorvloed by sy ganse kerk. Van daardie dag af is die kerk Gees-deurdrenk. Nee, die Gees is nou nie net by sommiges nie. Hy is by elkeen wat sê Jesus is die Here. As dit nie waar is nie, dan aanbid ons nie regtig ‘n drie-enige God nie. As mens slegs Jesus en die Vader in jou lewe het, maar nie die Gees in sy volheid nie, dan klop die Bybelse boodskap nie in jou lewe nie. Want die Woord leer dat as God in jou lewe intrek, dan kom Hy in sy volheid ass drie-enige God.

Gebed

Dankie Heilige Gees dat ek deel van u gedooptes is. Amen


bottom of page