top of page

God is nie maar net ’n Beloftemaker nie


Die Bybel is propvol beloftes, maar om God te reduseer tot ’n Beloftemaker, is om sy rol as Heer en Hemelse Vader mis te kyk. Dink maar hoe sal jyself voel as jou vrou of kinders gedurig vir almal loop en vertel van al die beloftes wat jy aan hulle gemaak het en waarop hulle staan, sonder om ooit te praat oor jou mooi verhouding met hulle. Sal jy nie kliphard wou uitroep jy is baie meer as net ’n klomp wandelende beloftes nie. Wel, dit geld ook van God. Hy wil regtig nie net bekendstaan vir al sy beloftes waaraan gelowiges gedurig moet vashou nie, maar vir sy voltydse nabyheid aan al sy kinders. Hy weet presies wat ons nodig het. So leer Jesus ons in Matteus 6. Ons kan gerus maar die detail hiervan aan Hom oorlaat en ons verhouding met Hom geniet. Omdat ons in Christus glo is God regtig ons Hemelse Vader. Hy is altyd naby. Hy is so naby dat Hy die hare op ons koppe getel het, soos wat Jesus ons leer in Matteus 10. Hy weet wat ons nodig het nog voordat ons gebid het. Glo dit en leef saam met God wat sy grootste beloftes lankal waar gemaak het.


bottom of page