top of page

Hoe het die Gees gekom?


Die storie van God se vyfde aardse adres, toe die Gees in Jesus se plek by ons kom bly het, word op die mooiste in die boek Handelinge beskryf. Dit begin met Jesus se laaste gesprekke met sy dissipels kort voor sy hemelvaart. Die heel belangrikste ding wat Jesus tydens hierdie laaste onderrig geleenthede met sy voleglinge deel, is dat hulle nie uit Jerusalem moet padgee voordat die Gees in volheid oor hulle uitgestort word nie. Wat ‘n belofte!

Die krag van die Gees verander ons nie in supermense nie. Dit gaan nie oor krag as sodanig nie. Wel, minstens nie oor krag soos wat die meeste mense daaran dink nie. Die Gees verander ons nie in kragreuse, soos daardie reuse liggaamsbouers nie. Ook plaas Hy ons nie op geestelike steroides sodat ons die heeltyd wonderwerke doen nie. Nee, die Gees se krag is ‘n spesifieke soort krag. Dis die krag om getuies vir Jesus te wees. Dis leefkrag, praatkrag, liefhê krag, bidkrag, omgeekrag, dienkrag, vasbyt krag. Die Gees se krag verander ons in kragdrade van die Allerhoogste, nie in kragstasies nie. Dit maak ons geleiers van die Gees se nuwe werke. Anders gesê, die koms van die Gees op Pinksterdag het elke volgeling verander in iemand wat soos ‘n elektriese kragdraad hemelse krag die hele wêreld vol vervoer. Ons is die geleiers van Geeskrag, nooit die eindverbruikers nie!

Gebed

Laat my vandag ‘n spesiale geleier van hemelse krag wees, Jesus. Amen.


bottom of page