• deur Stephan Joubert

Verhuising


Hoekom moes God nogmaals sy vierde adres verlaat? Goeie vraag! Wel, omdat Jesus sy agenda op aarde voltooi het. Hy het sy werk suskesvol afgehandel wat Hy moes kom doen. Hy het sy taak enduit volbring. Hy het die die dood oorwin toe Hy dwarsdeur die poorte van hades gestap het en triomfantelik opgestaan het. Daarom dat Jesus nou teruggaan het na sy Vader se hemelse huis.

Gelukkig vir ons het Jesus nie maar net een dag padgegee en ons aan ons eie lot oorgelaat nie. Hy het nie aleen gelos nadat Hy gedoen het wat Hy aan die kruis moes doen nie. Inteendeel. Jesus het ‘n paar keer vir sy dissipels gesê Hy gaan weg. In Johannes 14 het Hy dit duidelik gestel dat Hy gaan plek voroberei vir ons almal sodat ons kan wees waar Hy is daar by sy Vader. Nee, Jesus se werk is nog nie klaar na sy aardse lyding en sterwe nie. Daar in die hemelwoning gaan Hy volstoom voort om ons almal se nuwe huise in gereedheid te kry. Paulus vertel op sy beurt in Romeine 8 dat Jesus ook nog dag en nag vir ons by die Vader intree. Hy bid vir ons dag en nag. Hy sorg daty niks of niemand ons by die Vader kan aankla nie. Wat ‘n Here om dag en nag te mag ken.

Gebed

Jesus, U wat die Lelie van die Velde is, bid asseblief ook vir my


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: