top of page

Berei jou hart voor vir Kersfees


The season of Advent means there is something on the horizon the likes of which we have never seen before ... What is possible is to not see it, to miss it, to turn just as it brushes past you. And you begin to grasp what it was you missed, like Moses in the cleft of the rock, watching God’s [back] fade in the distance. So stay. Sit. Linger. Tarry. Ponder. Wait. Behold. Wonder. There will be time enough for running. For rushing. For worrying. For pushing. For now, stay. Wait. Something is on the horizon. Jan L. Richardson

Die woord 'Advent' is afgelei van die Latynse woord adventus, wat 'koms' beteken. Christene gebruik die vier Sondae en weke van Advent om vir die ware betekenis van Kersfees voor te berei.

Hierdie vier weke voor Kersdag, is ‘n tyd waar ons, soos met Lent voor Paasfees, ons harte en gedagtes voorberei vir die herdenking van Christus se koms. Tog is die Kerstyd meesal ‘n baie besige tyd. Die weke voor Kersdag is soms ‘n waas van aktiwiteite. Kuiers, Kerspartytjies, geskenke soek, kos voorberei en met ‘n kind wat op Kersdag verjaar is ek meesal uitgeput met al die voorbereidings teen die tyd dat Kersdag aanbreek. En ek dink nie ek is ‘n uitsondering nie. Dit is ‘n algemene klagte dat mense nie kan glo hoe vinnig Kersdag aangebreek het nie. Vir die wat op vakansie is, is dit dalk effens beter. Die gevaar is egter dat die ware betekenis van Kersfees afgewater raak met al hierdie besig-wees.

Wat as ons dit hierdie jaar anders doen? Wat as ek hierdie jaar se Feestyd anders aanpak en tyd maak om die 25 dae voor Kersfees ekstra tyd af te staan vir Sy Woord. Die groot verskeidenheid Bybel advent programme en aktiwiteite, o.a You Version se Bible App, maak dit maklik om aan te sluit by ander Christene wêreldwyd wat dit reeds doen. Meeste kerke het advent programme waarby jy kan inskakel al is jy op vakansie. Om te luister na pragtige Kersliedere, tradisioneel en modern, bring ons ook in die regte stemming vir die Kerstyd, ons kan as familie die dag afsluit met ‘n advent tema gesprek, en ons kan ook in liefde uitreik na mense om ons. Die voorbeelde is legio. Vra die Here wat die beste manier is vir jou om jou hart voor te berei vir die herdenking van Sy Seun se koms.

Slegs as ons Hom die middelpunt van hierdie advent tyd maak sal ons soos Mark Zimmerman kan sê:

“This Advent we look to the Wise Men to teach us where to focus our attention. We set our sights on things above, where God is. We draw closer to Jesus... When our Advent journey ends, and we reach the place where Jesus resides in Bethlehem, may we, like the Wise Men, fall on our knees and adore him as our true and only King.”


bottom of page