top of page

Voel beter. Dink beter. Besluit beter.


Het jy al jou lewe en jou besluite opgegradeer tot morele keuses in die Here se teenwoordigheid? Toets dit ’n slag aan die volgende:

  1. Wat is my beweegredes wanneer ek sekere keuses maak? Stel ek God voorop, of is dit net ‘n vroom rookskerm? Hoe eerlik en deursigtig is ek teenoor die Here en teenoor myself?

  2. Wat is al die keuses tot my beskikking wanneer ek besluit om uit ‘n morele hoek na ’n saak te kyk? Sal die uitkomste anders wees as ek opsies voor my op morele gronde aandurf? Sal God se Naam nog meer verheerlik word? Sal ek groter vreugde en vrede in my geloof ervaar? Sal ek ‘n groter seën wees vir ander mense deur my keuses?

  3. Watter van my besluite word aangedryf deur immorele emosies soos haat, vrees, hoogmoed, bitterheid of woede? Watter alternatiewe paaie en gesonde morele roetes bied die Here se Woord vir my?

  4. Hoe neem ek mede-gelowiges se rol in my lewe in ag? En hoe deursigtig is ek ook teenoor ander mense in my vriendekring en familie vir my keuses? Speel ek mense se insigte af as onkunde of onbegrip vir my eie omstandighede? Hoe ernstig is ek om afstand te doen van sulke donker dryfvere binne-in my, selfs al kos dit ‘n duur prys?

Kies asseblief beter. Leef beter. Leef soos wat God wil hê!


bottom of page