top of page

Tentbewoner


Nadat God moes verhuis uit sy mooi tuin daar in die paradys, het Hy Homself later by ‘n tweede aardse adres bekendgemaak. Dit was in die tent van ontmoeting waarvan ons in Eksodus 33:7-11 lees. Maar net Moses en Josua kon daar ingaan.

By hierdie tweede adres kon mense ietsie meer aangaande God se hart leer. Hulle kon hul vrae en versoeke aan Moses deurgee wat dit op sy beurt na God toe geneem het. Maar mense kon nie direk met God praat nie. Net sy vriend, Moses, kon dit doen. Tog was God lief genoeg vir sy mense om hulle nie alleen te laat nie. Hy het sy wil ook daar in die dorre woestyn met hulle gedeel.

Natuurlik kan tente nie regtig God se adres wees nie. Hy is so groot en heilig dat nie eens die hoogste hemel vir Hom geskik is nie. Maar God het wel gekies om Hom in ‘n tent in die woestyn aan ons te openbaar. Dis hoe God is. Hy laat Hom vind deur sy mense, al is dit in ‘n tent. Vandag nog laat God Hom vind. Deur sy Gees is Hy altyd naby. Roep Hom aan en Hy sal hoor. Klop in Christus se Naam aan sy hemelse deur en Hy sal oopmaak. Hy sal jou nie alleen laat nie.

Gebed

Heer Jesus in u kosbare Naam roep ek uit na God. Ek dors na Hom. Help! Amen.


bottom of page