top of page

Wie bepaal my selfbeeld?


“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is” Romeine 12:2

Ons eiewaarde is so maklik gebaseer op die terugvoer wat ons van ander kry. Mense wat in hul kinderjare verwerping ervaar en sonder liefde grootgeword het, sukkel dikwels die res van hul lewens om goed oor hulself te voel. Die wêreldse media en samelewing wat slegs waarde heg aan voorkoms, geld en sukses vorm verder aan ons skewe selfbeeld.

Iemand met ‘n lae selfbeeld het dikwels 'n gebrek aan selfvertroue en voel ongeliefd. Hulle is geneig om hipersensitief te wees en beskou enige kritiek as ‘n aanval. Hulle ervaar verwerping en afkeur selfs wanneer daar nie sprake daarvan is nie. Hulle selfspraak is dan ook meesal negatiewe selfkritiek en hulle is genadeloos op hulself wanneer hulle 'n fout begaan.

As Christen is ek egter nie ‘n gevangene van my swak selfbeeld nie. My hemelse Vader het soveel waarde aan my geheg dat Hy sy Seun gegee het om my los te koop uit my hooplose toestand sodat ek sy kind kan wees. Omdat ek weet dat ek vir Hom kosbaar en waardevol is, kan ek goed voel oor myself. In plaas daarvan dat ek die grootste deel van my tyd spandeer om op myself, my gebreke en ander se opinie van my te fokus, kan ek eerder op God fokus en vanuit sy oorvloedige liefde in my, my naaste dien.

As ek gereeld tyd afstaan om die diep waarhede van die Bybel te ontdek, ontdek ek ook dat my waarde in Christus vasgemessel is, dat sy Gees my krag en liefde en vrede én ‘n gesonde selfbeeld gee. Slegs dan kan ek my oë afhaal van myself en my sogenaamde foute en die oorvloedige lewe lei wat in Christus myne geword het.


bottom of page