top of page

Doen die regte ding, vandag nog


Geleenthede kom en geleenthede gaan; ook op die Here se terrein. “A window of opportunity” noem die Engelse dit. Ons het regtig nie die “luukse” om ons voete te sleep as ons in die Here se diens is nie. Ons moet die tyd uitkoop. Ons kan nie op die kantlyn sit en nogmaals bekommerd toekyk hoedat die wiele op een of ander plek afval nie. Ons durf nie vir die hoeveelste keer by elke kerklike vergadering en byeenkoms met kommer kennis neem van die verval in die wêreld nie. Of net nog 'n kommissie van ondersoek aanstel om eendag op ’n reëndag ’n dik verslag hieroor voor te lê nie. Hoe gemaak? Wel, Spreuke 3:27-28 bied twee praktiese padwysers oor hoe om ons geleenthede reg te benut binne daardie stukkie grondgebied waar ons tans ons lewe deurbring:

  • Spreuke 3:27 sê jy moenie nalaat om goed te doen aan diegene wat dit toekom wanneer jy iets kan doen nie. Moenie te gou sê dit is nie binne jou vermoë om te help nie. Of dit is nie jou probleem nie. As dit op jou radarskerm beland, is dit jou verantwoordelikheid - tensy jy kies om soos die priester en die Leviet in die gelykenis van die Samaritaan aan die anderkant van die pad verby te stap (Lukas 10:25-37). As iemand jou hulp benodig, bewys dit na die beste van jou vermoë. Of bring hom of haar in verbinding met iemand wat kan help. Jy kan nie alles vir almal wees nie, maar jy kan wel iets konstruktief doen vir een ander persoon in die Here se Naam.

  • Help dadelik! So sê Spreuke 3:28. Moenie vir jou naaste of jou buurman sê om liewer môre terug te kom as jy vandag reeds kan help nie. Van uitstel kom afstel. Moenie huiwer om te doen wat reg is as jy vandag die geleentheid het om dit te doen nie. Moenie te lank hieroor tob nie. Mense in nood het nie die luukse om te wag nie. Help hulle. So nie, maak jy vroom droog. Dan loop jy Goddelike geleenthede mis. Dan forseer jy daardie hemelse vensters toe wat wyd oop staan. Carpe diem! Raak dringend vir God!


bottom of page