top of page

Keurigheid


Lees Efesiers 4:29

In George Barna se navorsing lees ek dat Amerikaanse tieners 80-98 vloekwoorde op ‘n dag gebruik. Ek beweeg baie tussen tieners en ek dink nie dit is veel anders as in SA nie. Mense gebruik vloekwoorde en kom dit nie eers meer agter nie, dit loop soos stroop. Hulle hoor nie wat hulle sê nie.

Ons teksvers is baie duidelik hieroor. Paulus sê dat vuil taal nooit uit ‘n Christen se mond mag kom nie. Paulus praat hier nie net van vuil taal nie. Hy praat ook van afbrekende taal. Hierdie tipe taalgebruik mag nie deel wees van jou woordeskat nie. Jou taal moet wees soos fyn silwer. Dit moet mense opbou en oplig. Gebruik opbouende, keurige taal. Paulus sê dat die Here woorde praat wat lewe gee. Volg Jesus se voorbeeld en moedig mense aan met jou woorde. Gee mense hoop as hulle by jou is. Omdat ons stilbly, wen die kwaad baie keer. Moedig mense aan om vergifnis te vra by God vir hulle taal.

Die lewe is soms so hard in ons gesigte. Kies vir ‘n lewe met mooi taal. Kies om flieks te kyk waar hulle nie vloek nie. Wees bewus van jou taal wat jy gebruik op sosiale media. Wees versigtig hoe jy jou opinie lig op Facebook. Moenie net jou mond uitspoel sonder om te dink nie. Wees versigtig om nie jou gedagtes te besoedel met dit wat sleg is nie. Paulus sê in vers 26 van Efesiërs 4, dat ‘n mens nie die duiwel 'n vatkans moet gee op jou lewe nie. Daar moet nie die geringste kans wees vir die duiwel om invloed op jou te hê nie. Nee, kies doelbewus om daarom ook jou taal vir die Here te gee. Maak ‘n bewuste besluit dat jy keurig sal praat. Maak dit vir mense aangenaam om in jou teenwoordigheid te wees.

Moenie skroom om jongmense op ‘n ondersteunende manier te wys op hulle taalgebruik nie. Wees jy die voorbeeld vir hulle of vir jou kinders. As ons opbouende vir mense wys op hulle taal, sal dit ‘n veel beter uitwerking hê as om hulle te veroordeel daaroor.

Wanneer jy van nou af jou mond oopmaak om te praat, laat dit keurig wees. Laat mense hoop skep in jou teenwoordigheid. Eer mense met jou woorde. As hulle wegstap van jou af, laat dit met vreugde wees.


bottom of page