top of page

Kan jy jou geloof verloor?


Iemand vertel my hy is besig om sy geloof te verloor. Toe wonder ek of hy nie miskien formele godsdiens met geloof verwar nie. Amptelike godsdiens is ’n onbuigsame sisteem van religieuse wette, voorskrifte en rituele. Geloof weer gaan oor ‘n aktiewe verhouding met Christus. Godsdiens kan jy maklik prysgee, maar dit is nie so maklik met geloof nie. Godsdiens is om in die regte gelid te loop. Dit is uiterlik en fatsoenlik, maar soos wat Paulus in Kolossense 2 sê, het dit geen effek op die beheer van ons innerlike drifte en drange nie. Geloof, soos wat die Nuwe Testament hieroor skryf, is ’n geleefde antwoord op God se genade. Die Here reik altyd eerste uit na ons toe. Hy soek ons op terwyl ons wegvlug, of sommer net God-loos en goddeloos leef. Boonop maak die Here graag die goeie werk klaar wat Hy in ons begin het. Dit skryf Paulus in Filippense 1. God glo genoeg in ons om enduit by ons te bly. Hy verloor ons nie, al probeer ons soms ons uiterste bes om Hom af te skud. God is regtig groot op genade. Niks kan ons uit sy hand ruk nie, soos wat Jesus sê in Johannes 10:28-30. Ons is in sy handpalm. Ons is veilig in die hemelse greep van genade. Terloops, geloof is om hiermee saam te stem. Dit is om te weet niks kan ons skei van God se liefde in Christus nie.


bottom of page