top of page

Val vorentoe


Berou is een van die kenmerke van ‘n Geesvervulde gelowige. Elkeen wat deur God se Gees gelei word is nie bang om self die verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle eie foute, of vir die gemors wat hulle soms veroorsaak nie. Hulle blameer nie gedurig ander mense hiervoor nie. Hulle sê nie heeltyd: “ja, maar, dis eintlik so en so se skuld dat ek dit gedoen het” nie. Nee, hulle staan voor God met hul eie sonde en vat aanspreeklikheid daarvoor.

Vra maar vir Dawid. Toe Natan uiteindelik sy sondemasker kom afruk het, soos wat ons gister gesien het, het Dawid vorentoe geval met sy stukkende lewe, reguit in God se arms in. Hy kon of wou dit nie langer onder ‘n donker kombers wegsteek nie. Daarom dat sy eie hart breek in Psalm 51 as hy nakend voor God staan. Dan pleit Dawid ook dat God tog nie sy Gees van hom af sal wegneem nie. Dawid het immers gesien wat met Saul gebeur het. Derhalwe sy pleitgebed om genade en om die voortgaande aanwesigheid van die Gees.

Val vooroor as daar vandag verkeerde dinge in jou lewe is. Val Godwaarts. Gaan praat dit met Hom in Jesus se Naam uit. Doen dit vandag nog, want by God is daar altyd nog ‘n ekstra bekertjie genade te vind met jou naam en adres daarop geskryf.

Gebed

Ek is so jammer dat ek U hart breek, God. Wees my in Jesus se Naam genadig. Amen


bottom of page