• Stephan Joubert

Dra jou kruis [video]


In ons volgende 3 minute Bybelskool video gesels Stephan Joubert verder met ons oor die maniere van kruisigings asook hoe Jesus gekruisig was.