top of page

Die voordeel van oordeel


Hy kom al weer weg met moord! So praat ons gedurig oor mense wat kwaad gedoen het en skotvry wegkom daarmee. En by moord bedoel ons nie noodwendig dat iemand fisies om die lewe gebring is nie, maar die term het ‘n metafoor geword vir allerhande vorme van kwaad en misdaad. Ons hoor gereeld van mense wat skotvry wegkom. Of dit nou mense is wat ons ken, of korrupte politici, landverraaiers of sommer net iemand wat ons persoonlik ingedoen het, baie mense kom met moord weg, so voel ons.

Ons hou nie daarvan nie. Ons hou daarvan wanneer geregtigheid geskied, wanneer kriminele of kwaaddoeners kry wat hulle verdien. Boontjie kry sy loontjie. Dis hoe die spreekwoord lui, en dis hoe ons daarvan hou.

Daarom skep ons stories, boeke en flieks waar die sondaars en kwaaddoeners kry wat hulle toekom. Ek kan aan menige flieks dink wat die tema aanraak, maar ek kan duidelik onthou hoedat Clint Eastwood se Dirty Harry prente in die sewentigs en tagtigs my beïndruk het juis oor hierdie saak. Ek was nog jonk maar kan goed onthou dat, maak nie saak in watter deel van die plot jy jouself bevind nie, jy kan seker wees van een ding: Niemand gaan wegkom met moord nie. Nie terwyl Harry die strate patrolleer nie. Meeste van ons onthou sy woorde aan een krimineel:

Go ahead, make my day!

Met hierdie oorbekende frase in ons kultuur sê hy met ander woorde: Hier trek ek die streep in die sand, krimineel! Doen wat jy wil doen, maar jy sal nie wegkom nie. Geregtigheid sal geskied en jy sal aan die pen ry! Ek sal daarvoor sorg!

Harry was in vele opsigte geen voorbeeld vir Jesus-navolging nie. Hy was soms ‘n mislike vent en heeltemal te sinies en vreugdeloos na my smaak. Genade het hy nie geken nie en dikwels het hy meer uit wraak opgetree as geregtigheid. Soms het hy God gespeel en sy hand oorspeel. Maar die meeste van die tyd was hy die hand van die gereg, die equilizer, die een wat die morele balans in San Francisco herstel en in stand probeer hou. Wanneer die boef aan die einde van ‘n fliek sy Nemesis teenkom, dan juig die skare en klap hulle hande, want boontjie het sy loontjie gekry.

Die Bybel en veral tekste soos Romeine 1 maak dit duidelik dat God ‘n God is wat oordeel. Die vreemde is dat so baie mense God en die Bybel afskryf juis om hierdie rede. Oordeel word deur baie mense as uiters negatief beleef. Hoe kan ‘n liefdevolle God ander mense oordeel?

In die tyd van die Bybel was ‘n God wat oordeel egter nie ‘n negatiewe ding nie maar ‘n groot troos. God is die Equilizer. Hy is die Een wat uiteindelik kom om die wêreld te herstel. Hy is die Een wat die stukkende kom reg maak. Daarom hoef ek nie God te speel nie. Hy sal. Hy kom finaal die morele kosmiese balans herstel sodat niemand uiteindelik met moord wegkom nie. Hy skep uiteindelik orde deur die uitvaagsels uit die weg te ruim en hulle op hulle plek te sit. Die moordenaars en die boelies en die tiranne en die onderdrukkers en die kwaaddoeners sal almal aan die pen ry. God is ‘n God van geregtigheid. Selfs wanneer die teendeel menigmale blyk, kom niemand met moord weg nie.

Wel... behalwe óns! Dis nou óns wat volgelinge van Jesus is! Óns moord, diefstal, leuens en selfsug het Hy op Homself geneem sodat ons skotvry kan wegkom! Dis wat genade doen. Daarom rig Hy uitnodigings aan alle moordenaars en kwaaddoeners. Indien laasgenoemdes hulle eie moord bely aan die voet van die kruis, dan word hulle vergewe, nuutgemaak en vrygespreek! Soos ons! God se liefde vir sondaars is altyd groter as sy woede oor sonde. Jesus se begeerte om vry te spreek is sterker as enige oordeel. Hy kan die grootste krimineel se verlede uitvee en aan haar ‘n nuwe identiteit gee!

Die nuwe het gekom, die oue is verby. Geen oordeel meer nie!


bottom of page