top of page

Kruisiging, die groot skande wat Jesus tref [video]


In ons volgende klompie videos van ons 3 minute Bybelskool gesels Stephan Joubert met ons oor kruisigings; Hoekom is dit so 'n groot skande was Jesus getref het? Wat beteken die kruis vir ons as dissipels vandag?


bottom of page