• Stephan Joubert

Ontdek vir Habakuk [video]


In ons volgende 3 minute Bybelskool stel Stephan Joubert ons bekend aan die profeet Habakuk.