top of page

Wanneer my omstandighede net te erg raak


Wanneer my omstandighede net te erg raak, voel asof dit vir ewig aanhou, begin ek twyfel aan God se vermoë om my hierdeur te dra. Micha Jazz, van St. Cuthbert’s Oratory in Southampton, vertel van sy worsteling toe sy vrou Katey die stryd teen progressiewe veelvuldige sklerose verloor het:

Why did her life take this course? I cannot say. I’m now able to recognise God’s presence throughout. I still ask questions of myself. Am I able to lean upon God in such moments? Is God resilient enough to sustain me? Am I resilient enough to endure with little else but God’s promise to rely upon?

Die probleem is dat ek en jy ten alle koste pyn wil vermy, dit probeer verdoof deur te ontvlug in quick fixes, in plesier, in daardie “genietinge van die wêreld” wat die “goeie saad” in my lewe verdring – en dit terwyl juis hierdie pyn my na God kan dryf.

Een van die maniere om God te eer is juis om Hom te vertrou in sulke moeilike tye. Daardeur bevestig ek my afhanklikheid van sy almag en liefde. MAAR, wanneer ek op my probleem/probleme fokus in plaas van op God, gaan ek perspektief verloor. Ek moet versigtig wees om nie toe te laat dat my probleme maak dat ek God se plan vir my lewe uit die oog verloor nie.

Dis juis in hierdie swaarkry dat ek kan agterkom hoe vlak my verhouding met God eintlik is. Ek is dalk besig met kerkdinge, met uitreik na ander, lees selfs graag Bybel, maar het nie ‘n dinamiese persoonlike stiltetyd waar ek werklik ‘n persoonlike ontmoeting met God het nie. Ek stap nie elke dag binne in ‘n intieme een-wees met Jesus nie.

Dis hierdie lewensveranderende, selfs lewensversplinterende tye wat die vlakheid van my geestelike wortels blootlê. Die vraag is inderdaad nie of God my hierdeur kan dra nie, maar of ek Hom kan bly vertrou terwyl dit lyk asof daar geen uitkoms is nie. Ek het nodig om met ‘n honger, soekende hart na antwoorde te soek deur Hom te vertrou om die toepaslike beginsels in die Bybel vir my duidelik te maak, en om my deur die Heilige Gees te lei en te bekragtig vir die eise van elke dag – een dag op ‘n slag.


bottom of page