top of page

Hoekom is die Markus Evangelie geskryf? [video]


In ons tweede 3 minute Bybelskool video bespreek Stephan Joubert met ons wat die doel is met die Markusevangelie? Hoekom is die Markusevangelie geskryf?


bottom of page