top of page

Hoe leef ons die Bybel reg? [video]


Stephan Joubert help ons in hierdie 3 minute Bybelskool video oor hoe ons die Bybel nie net kan lees nie, maar kan leef.


bottom of page