top of page

Geloofskatte in die Evangelies [resensie]


Omdat ons as gelowiges dikwels van kleintyd bekend is met die Bybel, gebeur dit soms dat ons party dinge nie raaksien of raakhoor nie. Trouens, ons lees soms tekste wat ons so goed ken dat ons dit kan opsê, maar wanneer ‘n mens weer daarna sit en kyk, kom jy agter dat jy iets daarin gemis het.

Kom ek noem ‘n paar voorbeelde: as Jesus noem dat Hy slegs vir die stamme van Israel gekom het en nie vir die heidene nie, en so aandui dat hy nie ‘n heidense vrou se versoek om hulp gaan verhoor nie, wat bedoel Hy? Later stort Hy dan sy Gees op die kerk uit, en dit sluit mense van alle volke en rasse in? Indien die Joodse tempel in Jerusalem die middelpunt van Joodse godsdiens was en alle rabbi’s wat bekend was vir hulle werk daar betrokke was, hoekom gaan werk Jesus in Galilea? Eintlik is Galilea die streke waar die heidene woon en Jode in Judea het neergesien op die Galilese Jode.

Hoekom weier Johannes die Doper om Jesus te doop indien Johannes se boodskap juis was dat Jode hulle moet bekeer en as teken van hulle bekering hulle moet laat doop?

Op watter dag is Jesus gekruisig? Kom dit die Vrydag wees as hy eers op die derde dag opstaan, wat Sondag was?

Hoekom hou Jesus dit duidelik ‘n geheim dat Hy die Messias is en verbied Hy mense om oor sy geneingskrag te praat wanneer Hy hulle gesondmaak?

Wat bedoel die evangeliste as hulle sê dat Jesus die stormwind aanspreek asof dit ‘n bose mag is? Was die bose dan daaragter?

Daar is talle soortgelyke vrae in dié studie van aspekte van die vier Evangelies wat prof Adrio König hier uitlig. Trouens, hy bespreek digby 160 sulke teksverwysings en lig die verrassende elemente uit, maar verduidelik ook wat soms onduidelik in die teks is.

Prof König is ideaal geskik vir die taak; hy het sy lewe daaraan gewy om die Bybel te lees en vir ander te verklaar. Wat belangrik is, is dat hy ook baie jare lank na ander geluister het wanneer hulle oor die Bybelteks gesels, en ‘n mens sien dit in die enorme hoeveelheid inligting wat hy in dié boek verskaf. Alhoewel hy al afgetree het, bly prof Adrio een van die grootste kenners van die Bybel in ons land.


bottom of page