top of page

Romeine [resensie]


My ervaring is dat meer en meer gelowiges verantwoordelikheid vir hulle Bybelse geletterdheid aanvaar. Hulle gebruik Bybelstudiemateriaal wat hulle bemagtig om die teks se sosio-historiese konteks te verstaan, die idioom van die antieke taal te verantwoord en die sirkel te volg tot waar hulle die teks se implikasies vir hulle eie situasie deurtrek.

CUM se reeks, “Ontdek & Beleef Bybelstudie”, is ideaal hiervoor. Die uitgewer gebruik vakkundiges wat hulle professionele lewe aan ‘n spesifieke Bybelboek gewy het en dikwels publikasies daaroor in die lig gebring het wat internasionale erkenning geniet. In die geval van Romeine is dit so: prof Andrie du Toit is verlede jaar dood ná ‘n leeftyd wat hy teologiese studente opgelei het en die Nuwe Testament van hoek tot kant deurgewerk het. Hy was Bybelvertaler, prediker van formaat, gewilde dosent en navorsingsprofessor wat krediet regoor die wêreld vir sy werk gekry het.

Hier het hy sy aandag aan Romeine gewy, ‘n Bybelboek wat ‘n beslissende rol in die geskiedenis van die kerk gespeel het. Oor tien weke gee prof Andrie ‘n indiepte-bespreking van die teks, met sewe studies vir elke week.

Van die grootste name in die teologie het met Romeine geworstel om die betekenis te ontsluit. Dink maar aan Martin Luther, Johannes Calvyn, Karl Barth en baie ander. Dié boek staan nie terug wanneer dit kom by die diepgang van denke nie. Maar dis so geskryf dat ‘n mens dit in jou eie stiltetyd kan deurwerk, of saam met ‘n groep dit kan doen. Die vrae is so gestel dat die teks ontsluit word aan die hand van die inligting wat verskaf word en jy gaan nie wonder of jou antwoorde in die kol is nie. En daar is by byna elke studie interessante inligting oor ‘n aspek van die teks of die rol wat dit in die kerk gespeel het wat verrykend is.

Wat belangrik is, is dat die gids jou nie net kopkennis gee nie. Nee, dit wil aan jou geloofskennis verskaf wat jou lewe deur die werking van die Gees gaan transformeer.

Die daaglikse studie is nie baie lank nie. Ek meen ‘n mens gaan dit in ‘n halfuur kan voltooi. Wat saak maak, is dat jy dié tyd sinvol met die Bybel gaan spandeer.

Indien jy na ‘n Bybelstudieboek op soek is, hetsy vir jouself of vir jou groep, is dié boek van prof Andrie baie naby bo-aan my lysie van aanbevelings.


bottom of page