top of page

Kyk agter die skerms - daar’s Jesus in aksie


“Talita koem” - dit is die bekende Aramese woorde van Jesus wanneer Hy ’n dogtertjie uit die dood opwek. Markus 5:41 vertaal hierdie uitdrukking in Grieks as volg: “Jong dame, Ek sê vir jou, staan op!” Letterlik is die woord “talita” ook ’n term vir ’n lammetjie in Aramees. Dit verwoord iets van Jesus se deernis oor ‘n gesin wat pas ’n kind aan die dood afgestaan het. Sy taal, maar ook sy kragtige handeling om die doderyk se poorte oop te ruk en haar lewend aan haar familie terug te gee, wys dat sy hart oorloop van ontferming. Ook wys dit Jesus is nie ’n aandagsoeker wat gedurig ten aanskoue van derduisende sy mag ten toon wil stel nie. Net drie van sy dissipels word toegelaat om in hierdie hartseer oomblikke aanwesig te wees. Hulle is die ooggetuies dat Jesus sterker is as die dood, maar ook dat Hy genadig en nederig is. In lewe en in dood is Hy naby aan ons. Ook agter die skerms, of dalk veral juis daar, is Jesus steeds aan die werk. Daar ontferm Hy Hom oor geringes, lydendes, eensames en mense in nood. Kyk uit vir Jesus.


bottom of page