top of page

Hou op om jou te bekommer


Daar is baie dinge in die lewe wat mense besorgd maak en hulle bekommernisse oorheers hulle lewe totaal. Die geheim is om te onderskei tussen bekommernisse oor sake waaraan ek niks kan doen nie, en die waaraan ek wel iets kan doen. Jesus sê dan: “Moenie dat die loodsware bekommernis jou onderkry nie. Kom na die Vader. Hy wil vir jou sorg.” Dit is egter nie vir ons moontlik om altyd te verstaan waarom ongelukke, siektes en dood soms oor ons pad kom nie en kan ons nie anders as om dit in Jesus se hand oor te gee nie. Jesus waarsku mense om nie aan aardse goedere verknog te raak nie want juis hierdie verknogtheid aan materiële dinge lei dikwels tot oormatige kommer (Johan Smit: Jesus aan die woord. CUM, 2009 p. 272).

‘n Familielid is vanaf Pretoria na Kaapstad verplaas maar die Here het vir haar gesê “Jy mag na jou kinders in Pretoria verlang maar jy mag nie oor hulle bekommerd wees nie. Om jou te bekommer sal ‘n mosie van wantroue in God en Sy beloftes wees. Volg Paulus se raad in Filippense 4:6-7: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

So, wat kan ons omtrent bekommernis in ons lewe doen? Volgens Charles C Manz in sy The Leadership Wisdom of Jesus, Berrett-Koehler Publ., 1989, p.33-39 het Jesus self twee belangrike strategieë voorgestel. Eerstens kan ons ons bekommernisse erken sowel as die nutteloosheid daarvan. Dit meen, ons kan beheer neem van ons gedagtes eerder as om ons bekommernis toe te laat om afbrekend te werk. Tweedens moedig Jesus ons aan om ons nie oor môre te bekommer nie en om te besef dat elke dag genoeg van sy eie probleme en moeilikhede het (Mat. 6:25-29,34 en Lukas 12:22- 31).

Manz het interessante ontwikkelings bespreek wat gebaseer is op Jesus se teen-bekommernisgedagtes. Een so ‘n benadering is gevolg deur Rowland Folensbee, direkteur van ‘n Houston bekommerniskliniek wat uit drie hoofstappe bestaan het: (1) erken bekommernis so gou as wat dit voorkom, (2) werk die bekommernis teè met tegnieke soos meditasie, en (3) sit opsy ‘n dertig minute ononderbroke periode elke dag vir bestryding van bekommernis. In plaas van om bekommernisse vrylik te laat verloop, word die voorkoms daarvan dus beheer.

Talle kliënte het ‘n vermindering in insidente van bekommernis van bykans 50% met hierdie prosedure ervaar. ‘n President van ‘n versekeringsmaatskappy het rapporteer dat hy sy lewe lank kronies oor mense en dinge bekommer het. Hy was uitgeput van slapelose nagte en sy produktiwiteit en kwaliteit van lewe het baie daaronder gely. Nadat hy die bekommernis- verminderingsprosedure vir ‘n aantal maande toegepas het, het sy bekommernis bykans heeltemal verdwyn. Dit is asof die Here gesê het “waarom neem jy nie beheer van die bekommernisse in plaas van om die bekommernisse van jou besit te laat neem nie?”


bottom of page