• deur Stephan Joubert

Bereken jou keuse


As jy leef vir ander mense se erkenning, gaan jy God S’n iewers langs die pad verloor. Jesus het in Matteus 10:32-33 gesê dat jy ‘n doelbewuste keuse moet maak wie se erkenning jy die graagste in jou lewe wil hê: God S’n of mense s’n! Hoor weer- jy moet ’n doelbewuste keuse hieroor maak. Jy kan nie God en mense s’n tegelyk hê nie! Dink vir ’n oomblik aan die voordele wat mense jou bied. Baie van hulle dra jou net vir ‘n kort rukkie op die hande. Dan’s dit alles oor en verby. Môre teen hierdie tyd is jy gister se ou nuus in baie mense se lewens! Onthou egter dat wanneer God op die regte maniere van jou lewe kennis neem, dit vir jou ‘n ewige plek aan sy voete besorg. Boonop gaan God sorg dat al die hare op jou kop van nou af elke dag getel word! Hy stoot nooit sy mense eenkant toe nie, nie hier nie en ook nie anderkant die doodlyn nie! Kies opnuut om te leef vir God se goedkeuring. Leef by uitstek vir ’n Gehoor van Een. Dan leef jy wys en reg.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: