top of page

Op soek na wysheid…


Soms loop ons ‘n storie raak wat so ‘n goeie satiriese uitbeelding is van die menslike kondisie dat dit eintlik as skreeusnaaks beleef word. Een so ‘n storie is die fliek Dumb & Dumber. Die rolprent kan natuurlik maklik deur baie mense afgemaak word as tipiese Amerikaanse kitshumor. Op die oppervlak blyk die prent bloot te handel oor twee idiote – Lloyd en Harry – wat deurgaans deur die storie die mees onnadenkende en onnosel dinge aanvang. Daar is egter iets dieper aan die fliek en dit is die satiriese uitbeelding van menslike dwaasheid. Sommige mense is nie doelbewus sleg nie, alhoewel hulle die wêreld netso veel skade kan berokken as slegte mense. Sommige mense is nie euwel nie. Hulle is net onnosel. Wanneer ek praat van onnoselheid dan dryf ek nie spot met eenvoudige mense nie. Onnoselheid, oftewel dwaasheid – soos die Bybel dit uitspel – het niks te make met intelligensie nie. Sommige hoogs intelligente mense kan uiters dwase goed aanvang terwyl sommige eenvoudige mense weer baie wysheid openbaar.

Wysheid is ‘n belangrike maar rare eienskap onder mense vandag. Dit wil voorkom asof so min mense vandag met insig en sensitiwiteit in ‘n situasie optree. Briljante mense neem dwase besluite in hulle verhoudingswêreld, op finansiële gebied, in hoe hulle hulle lewensmaats of kinders hanteer. Mense raak sotlike goed kwyt op sosiale media, en polariseer die wêreld selfs nog meer. Die ergste is dat gelowige mense dikwels geen beter insig openbaar nie. Sommige kinders van die Here hanteer hulle verhoudings steeds soos weggooi-goed. Gemeentes ly daagliks geweldige skade en raak letterlik aan’t sterwe omdat leiers dwaas optree en nie met mekaar kan saamleef nie. Sommige “goeie’ mense se vermoë om skade te doen is verstommend! Dit blyk die menslike kondisie te wees. Dit lyk my ons is soms maar – soos Lloyd en Harry – dumb en dumber!

Ja, nie almal wat skade doen, doen dit met slegte intensies nie. Goeie intensies is egter nie goed genoeg nie. Ons het praktiese hulp nodig. Jesus-volgelinge moet wysheid bekom. Maar hoe doen mens dit?

Die wysgeer van Spreuke gee ‘n oorbluffend-eenvoudige stukkie advies (13:20):

Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid; wie hom met dwase ophou, word self sleg.

Wysheid is raar en wyse mense blyk yl gesaai te wees. Maar die persoon wat opsoek is na wysheid soek die lewenswyse mense uit en leer by hulle. Hulle volg nie die nuutste tendens, die mees onlangse warm storie van die oomblik, of die gelooflose pessimisme wat rondom braaivleisvure gepraat word nie. Hulle soek nie die gewilde mense uit of mense wat aan hulle sosiale status kan voorsien nie. Hulle luister nie na die meerderheid se sosiale kondisionering nie. Die meerderheid is in die Bybel immers heel dikwels verkeerd! Nee, hulle soek die paar wysgere uit en gaan sit aan hulle voete. Hulle spandeer tyd met mense wie se praatjies getuig van getoetste lewenservaring en Goddelike insig. Wysheid – net soos dwaasheid – is aansteeklik, daarom kan selfs dwase mense die wysheids-“kiem” vang wanneer leer om te luister na die regte mense.

Wanneer ons dwase praatjies begin vermy en ons eerder skaar by die wyses, mag ons dalk al hoe meer begin lyk soos Jesus, God se Lig, sy vleesgeworde Wysheid in hierdie wêreld.


bottom of page