top of page

Omring jouself met vreugdementors!


Vreugde is ‘n ernstige saak in die Bybel. C S Lewis het gesê: Joy is the serious business of heaven. In die Ou Testament het God feesviering “geïnstitusionaliseer” in die vorm van sewe jaarlikse feeste. Die doel daarmee was om die mense van Israel te leer om vreugdevolle karakter te ontwikkel gegrond op die realiteit dat God goed is. Die Nuwe Testament sluit baie sterk hierby aan. In die Johannes-evangelie sien ons byvoorbeeld hoedat Jesus se heel eerste publieke optrede by ‘n bruilof is waar Hy water in wyn verander. Wyn is in die Bybel dikwels ‘n simbool van oorvloedige vreugde en goedheid! Jesus bring dus vreugde na ‘n fees wat dreig om in ‘n verleentheid te eindig vir die bruidegom omdat die wyn te gou opgeraak het. Dis uiters betekenisvol dat hierdie daad juis Jesus se eerste optrede as Messias is. Dit kommunikeer nie net die soort Messias wat Jesus is nie maar ook wat vir Hom uitstaan in belangrikheid. Daarom noem Johannes hierdie gebeurtenis in Kana ‘n teken.

Vir iemand wat dus die wynmakende Jesus intensioneel wil volg, moet die aankweek van vreugde ‘n hoë prioriteit wees. ‘n Jesus-gesentreerde kerk moet dus ‘n wynmakende kerk wees. Hoe jammer dat die wynmakende Jesus heel dikwels sit met suurlemoensap kerke! By wynmakend bedoel ek natuurlik ‘n vreugdebringende kerk. Nie almal hoef letterlik van wyn te hou nie. Nie almal behoort wyn te drink nie. Baie mense kan alkohol glad nie hanteer of in matigheid gebruik sonder om dit te misbruik nie. Ons moet hier egter onthou dat die boodskap in Johannes nie eintlik oo die wyn gaan nie maar dat wyn ‘n simbool is van vreugde en feestelikheid. Die vraag is dus of ons in die eerste plek Jesus uitleef as die Vreugdebringer van die samelewing wat Hy poog om te wees deur my en jou.

Een van die beste maniere om vreugde aan te leer is om jouself bloot te stel aan vreugdementors. Dit is bykans die heel beste manier om vreugde aan te leer indien jy voel jy wil groei in hierdie area. Daar is genoeg mense wat ons leer kla, mor en kerm! Wat ons veel eerder nodig het is mentors wat die vreugde van Jesus vir ons modelleer, mense wat leef en praat vanuit die goedheid van God, en nie uit die nuutste klagte in die land nie! Ons ken sulke mense. Dalk moet ons juis húlle toelaat om meer van ons spiritualiteit te beïnvloed en te vorm.

Die grootste mentor vir ons vreugde is natuurlik Jesus self. Op die vooraand van sy kruisiging se Hy vir sy volgelinge (Joh 15: 11):

Dit sê Ek vir julle dat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.

Selfs op die aand voor sy dood praat Hy steeds van blydskap. Hy doen dit omdat Hy op die punt is om sy lewe vir ons te gee sodat ons kan leef, werklik kan leef. Hy het nie slegs die reinigingswater in wyn verander in Kana nie. Hy het ook as’t ware die Ou Testamentiese idee van reinigingswater in bloed verander op Golgota, sy eie bloed! Sy dood reinig ons finaal in so ‘n mate dat ons kan lewe, werklik kan lewe, so beweer Johannes. So lei Jesus ‘n nuwe era van vreugde in die geskiedenis in, ‘n era wat uitloop op die groot bruilofsfees aan die einde wanneer al sy mense finaal met Hom sal wees en Hy met hulle!

Dis die eindbestemming van die wynmakende Jesus met sy mense. Hierdie vooruitsig bring blydskap na die hart van God. Dit behoort ook die bron van ons blydskap te wees!


bottom of page