top of page

Ester: God se sleutelmense verander die lewe


Ester is ‘n fassinerende boek. Dit vertel die verhaal van Ester en haar oom Mordegai wat die Jode in Persië se lewens red in die tyd van koning Ahasveros. Hierdie koning, ook bekend as Xerxes I, regeer vanaf 486 tot 465 voor Christus. Ester en Mordegai is op die regte tyd op presies die regte plek. Hulle word op ‘n aangrypende manier deur God gebruik om sy volk se voortbestaan te verseker. Tog is hierdie boek tjoepstil oor God. Ja, die Naam van God word nie ‘n enkele maal in die oorspronklike Hebreeuse teks gebruik nie. As jy ‘n oplettende Bybelleser is, sal jy dadelik vir my sê: ‘Maar wat van hoofstuk 9:31? Daar word God se Naam dan gebruik.” Ja, jy’s reg. Maar dis ‘n invoeging deur die vertalers wat nie in die grondteks voorkom nie. Nou hoekom is hierdie boek dan in die Bybel as dit swyg oor God? Wel, omdat dit tussen die lyne deur ‘n ongelooflike storie oor God met ons deel. Ester wys juis hoe Hy agter die skerms werk om sy doel te bereik.

Waar en wanneer?

Ons weet nie wie die boek Ester geskryf het nie. Ook nie wanneer dit op skrif gestel is nie. Maar dit moes ‘n geruime tyd na die dood van koning Ahasveros gewees het. Die skrywer beskik oor goeie kennis van die Persiese hof. Sy akkurate beskrywings van Persiese gebruike en van hulle hoofstad Susan laat ons vermoed dat hy selfs ‘n inwoner hier kon wees. Saam met die Joodse ballinge het hy die moeilike aanpassings beleef onder die juk van vreemde heersers. Maar hy het ook iets ervaar van God se wonderbaarlike ingrype in die lewens van sy mense.

Ester was vroeg reeds ‘n bekende geskrif in Joodse kringe. Die Joodse geskiedskrywer, Flavius Josefus, haal teen die einde van die eerste eeu na Christus hieruit aan. ‘n Ander Joodse geskrif uit hierdie tyd, 2 Makkabeërs, vertel ook van Mordegai se betrokkenheid by die Purimfees.

Ester beskryf hoe een van die Jode se belangrikste feeste, die Purim (9:26), tot stand gekom het. Nadat die Jode deur Ester en Mordegai se toedoen ‘n oorwinning oor hulle vyande gesmaak het op die 13de dag van die maand Adar, is die Purimfees vir ‘n eerste keer op 14-15 Adar gevier. Omdat Haman, die minister van koning Ahasveros, se planne misluk het om die Jode uit te roei, het hulle hul dankbaarheid uitgedruk deur ‘n groot fees. Heerlike etes; die uitdeel van kos aan armes, en geskenke aan mekaar maak tot vandag toe steeds deel uit van die Purimfees.

Die komplotte

Ester lees soos ‘n spannende novelle. Dit vertel hoe die skoonheid van Ester gemaak het dat koning Ahasveros haar tot sy koningin kies. Haar “me. wêreld” voorkoms is deur God gebruik om haar in ‘n sleutelposisie in die Persiese Ryk te plaas (2:1-18). Kort hierna red haar oom Mordegai die koning se lewe as hy ‘n komplot teen hom ontmasker. (2:19-23). Maar dan vervies die Persiese eerste minister, Haman, hom vir Mordegai en besluit om al die Jode uit te wis (3:1-15). Dadelik het Mordegai by Ester gaan hulp vra. Alhoewel sy huiwerig was, willig sy in om met die koning te gaan praat (4:1-17). Sy doen dit op ‘n goed deurdagte manier deur vir Ahasveros en Haman vir twee agtereenvolgende etes uit te nooi (5:1-8).

Intussen draai Haman se planne om Mordegai dood te maak teen hom. Sy eerste vernedering is toe hy meen die koning wil hom in die openbaar vereer (6:4-10). Maar die koning het vir Mordegai in gedagte omdat hy sy lewe vroeër gered het. Asof hierdie vernedering nie erg genoeg is nie, ontmasker Ester kort hierna Haman se komplot om die Jode dood te maak aan koning Ahasveros (7:1-10). Die gevolg: Haman sterf aan die reuse galg wat hy vir Mordegai gebou het. Intussen slaag Ester en Mordegai ook daarin om ‘n nuwe dekreet uit te skryf wat die Jode in staat stel om hulleself te verdedig (8:1-17). Hierna word die Purimfees ingestel (9:6-32). As ‘n laaste kersie op die koek word Mordegai ook bevorder tot die tweede belangrikste persoon in die land (10:1-3).

Die boodskap in ‘n neutedop

Ester vertel vir ons dat God nie altyd so baie mense nodig het om sy planne deur te voer nie. Hy het soms net ‘n paar kinders in sleutelplekke nodig - soos Mordegai en Ester. Vandag nog kan ‘n handjievol mense wat deur God op die regte plek geplaas is ’n veel groter invloed in die samelewing uitoefen as ‘n massa godsdienstiges wat in ‘n winterslaap vasgevang is. Ester vertel ook vir ons dat God se wil op die ou end seëvier, ten spyte van die komplotte van sy vyande. Hy sorg dat sy mense se lewens gespaar word, al is hulle ‘n klein, bedreigde minderheid. God is nooit afwesig nie. Kyk rondom jou, dan sien jy vandag nog baie “Esters” raak wat op die regte tyd op die regte plek is. Is jy ook daar sodat God jou kan gebruik?


bottom of page