top of page

“Sekerlik nie ek nie Here en definitief nie hulle nie!”


Jona is bekend as die onwillige profeet vir wie die Here na die stad Nineve gestuur het en wat toe deur die vis ingesluk is toe hy nie die Here se opdrag wou uitvoer nie.

Nineve was die hoofstad van Assirië en ‘n hoogsontwikkelde samelewing. Tog was hulle wrede en gehate mense wat geen genade teenoor hulle teenstanders gehad het nie – hulle slagoffers is wreed vermink en gemartel.

Geen wonder dat Jona geweier het om vir hierdie mense wat bekend is vir hul wreedheid te gaan sê dat die Here hulle gaan uitwis as hulle hul nie bekeer nie. Hierdie is nie mense wat jy wil kwaadmaak nie! En Jona wou ook eintlik hê dat die Here hulle moes straf. Hulle moes boet vir hulle dade.

Dit is amper ondenkbaar dat ‘n profeet so selfgesentreerd kon wees dat die redding van hierdie mense gladnie op sy agenda was nie. En tog vind ek van tyd tot tyd dat ek net so ingestel is op my eie behoeftes, gerief en omstandighede. Net soos Jona kyk ek dikwels met ‘n kritiese bril na ander. Hulle gebruike en gewoontes irriteer my. Ek voel dat die Here liewer iemand anders na hulle toe kan stuur – net nie my nie.

As ons mooi dink wie daar is wat maak dat ek en jy vir die Here wil sê: “Sekerlik nie ek nie Here! En definitief nie hulle nie!” vind ons dat dit ‘n moeilike huweliksmaat is wat my al baie seer gemaak het? Dalk die vriendin wat jy gedog het jy kan vertrou maar toe nie kon nie? Kinders met wie ek raadop is? Onmoontlike bure? Familielede wat jou misbruik, jou alkoholis broer/suster? ’n Regstellende aksie kollega?

Slegs jy sal weet ... En die Here.

Hoe hanteer ek dit? Deur eerstens in gehoorsaamheid te vergewe, dan in gehoorsaamheid in liefde uit te reik. Die Bybel leer dat ons moet vergewe en verdraagsaam wees (Kolossense 3). Jesus leer dat ek my naaste en selfs my vyande moet liefhê (Matteus 22 en Matteus 5:44) en dat ek moet bid dat Hy hulle sal seën (1 Petrus 3:9). Ek hoef net te vra en Hy sal help en my daartoe in staat stel.

“People are often unreasonable and self-centred. Forgive them anyway. ….

For you see, in the end, it is between you and God. It never was between you and them anyway.

Mother Teresa


bottom of page