top of page

Deuteronomium: Op pad saam met die enigste ware God


‘My pa was ‘n Arameër wat van plek tot plek getrek het. Hy het Egipte toe gegaan en met min mense daar as vreemdeling gaan woon. Daar het hy ‘n groot, sterk en talryke nasie geword…’

Ja, dis ‘n geloofsbelydenis hierdie! Hierdie woorde in Deuteronomium 26 vertel dit die Israeliete se geskiedenis in ‘n neutedop. Hulle het dit bely ons dit in die teenwoordigheid van God; veral toe die oorlogswolke begin saampak het doer aan die begin van die sesde eeu voor Christus. Die opkomende Babiloniërs en hulle kwaai koning, Nebukadnesar, het hulle om elke hoek en draai met oorlogspraatjies gedreig.

Maar wag, ek moet jou gou-gou vertel van ‘n wonderlike ding wat ‘n klompie jare gelede in Jerusalem gebeur het. Op ‘n dag het koning Josia (640-609 v.C.), God se wetboek in die tempel ontdek. Jy sal daarvan lees 2 Konings 22-23. Wel, nadat hy die stof van hierdie ou-ou boek met God se voorskrifte afgeblaas het, het hy die ongelooflikste godsdienstige hervormings onder die mense van Juda van stapel gestuur. Wat ‘n wonderlike tyd was dit nie vir almal wat in die tempel gewerk het nie. Gelowiges het daar en dan na hulle penne gegryp en begin om hierdie wette in boekvorm te verwerk. En die beste nuus van alles: Jy hou nou die eindresultaat hiervan in jou eie hande vas wanneer jy die boek Deuteronomium lees.

Hoekom ‘n boek soos Deuteronomium?

Jy wil weet wat is die doel met Deuteronomium. Wel, dit wil vertel hoe belangrik dit is om God te gehoorsaam; om Hom alleen te dien. Daar’s g’n plek vir afgode in mense se lewe wat bely die Here is hulle God nie. Nie vir ‘n goue kalf en sulke soort goed nie. Dit wil ook uitbasuin dat God so ‘n goeie God is dat Hy die Israeliete daar uit Egipte se swaarkry gaan uithaal het en hulle na die Beloofde Land toe gebring het. Hieroor moet ons so bly wees dat ons God elke dag van harte sal liefhê.

Dit begin met die uittog

Jy sal opmerk dat Deuteronomium se verhaal begin met die Israeliete se uittog uit Egipte. (Terloops, jy kan in die boek Eksodus alles oor hulle slawerny onder die Egiptiese farao lees). Moses was God se nommer een keuse om hulle deur die woestyn na die Beloofde Land toe te lei. Maar hy moes eers ‘n klompie van Israel se vyande oorwin (Deut. 2-3). Daarna het Moses gereeld met die volk oor al God se voorskrifte gepraat. En die hartklop van dit alles? Ja, natuurlik, die Tien Gebooie (Deut. 5)! En die belydenis dat God die een en enigste God is. Hy alleen is Here (Deut. 6).

As jy mooi kyk, sal jy splinternuwe taal oor God in Deuteronomium raakloop. Jy sal byvoorbeeld lees dat Hy een honderd persent Israel se kant gekies het (7:6). En dat God sy mense sommer maar net liefhet, al is hulle hoe klein en onbenullig (7:7). Wat moet sy kinders in reaksie hierop doen? Wel, God vra van ons almal om ook regtig lief te wees vir Hom en om ‘n hart te hê vir ander mense - tot in die kleinste besonderhede. Miskien is dit hoekom Moses gesê het die Israeliete moet God se voorskrifte aste ware op hulle handpalms ingraveer en op hulle voorkoppe neerskryf (Deut. 6; 11). Want as God se kinders skuld ons lojaliteit en liefde net aan Hom. Hiermee saam moet ons ‘n oop hand en ‘n oop hart hê vir ander wat swaarkry; vir mense wat te arm is om hulle skuld te betaal en vir slawe sonder enige regte (Deut. 15), maar ook vir weeskinders, vreemdelinge en kinderlose vroue (Deut. 24-25).

Om God se voorskrifte na te kom, is die beproefde resep vir ware geluk. So sê God self (Deut. 28). Sy voorskrifte is die enigste padwysers op die pad van die lewe. Dit het Moses oor en oor geleer voor sy dood daar op die berg Nebo (Deut. 34). Onthou jy nog die geloofsbelydenis van Deuteronomium 26? Wel, as jy verder lees, sal jy sien dit sê ook nog dat die Here gehoor het toe die Israeliete Hom daar in Egipte gesmeek het om hulle uit hul slawerny te bevry. Uit louter goedheid het Hy hulle gebede verhoor. Met sy magtige dade het Hy hulle daar uitgelei en tot binne in ‘n nuwe land gebring. Ons dien die lewende God. Hy doen vandag nog groot wonders.


bottom of page