top of page

Moenie die Bybel “solus” los nie


Te veel mense sê: “Sola Scriptura,” die Skrif alleen, maar nogtans bly dit ’n geslote boek vir hulle. Hulle los die Bybel “solus” en alleen totdat hulle ‘n antwoord benodig. Dan moet die Bybel gou-gou afgestof en nadergetrek word. Dan moet daar Skrif gekry word. Dan moet God regstaan met ’n kits-antwoord. Dieselfde gebeur wanneer kerke amptelik moet weet wat sê die Bybel oor enigiets vanaf seksualiteit tot grondhervorming. So word die Bybel vervaag tot ’n “go-to” boek wat eintlik net antwoorde moet verskaf as daar krisisse of teologiese vraagstukke op die tafel is. Dis egter nie die hoofdoel van die Bybel nie. Die Bybel is God se Leefboek vir sy mense. Dis heel eerste ’n Reisdokument en ’n Lewensboek, nie ’n Vraag-en-Antwoord Handleiding, of die Groot Verseboek nie. Ons leef uit die Woord. Daarom raak ons Bybelboeke baas. Ons rig ons lewens in rondom die waarhede wat ingebed is in die verhale van ’n Markus, Lukas of Handelinge. Ons bou ons lewe op die waarhede van ’n Spreuke, Jeremia of Openbaring. Ons eet en oordink die Woord dag en nag. Dit is die lig vir ons voete en die lamp vir ons pad.


bottom of page