top of page

Openbaring Inleiding [video]


Het jy dalk ons Openbaring Bybelskool gemis? Moet nie bekommer nie. Vir die volgende 24 weke gaan ons die Openbaring Bybelskool reeks plaas op ons blog. Hier is die eerste episode waar ons kyk na ‘n inleiding deur Roedolf Botha.

’n Woord van welkom! Baie welkom by hierdie epos kursus oor die boek Openbaring. In hierdie videoreeks word die Bybelboek Openbaring in diepte ondersoek. Hierdie videoreeks bestaan uit 24 episodes. Elke epos sal een week uitmekaar gestuur word, waar elke epos bestaan uit ‘n video wat die spesifieke hoofstuk in Openbaring hanteer. Party eposse het ook geskrewe gedeeltes wat saam met die video gelees moet word om die Bybelreis deur Openbaring in te kleur. Ons raai aan dat julle met julle Bybel sit en die hoofstuk saam volg wat bespreek word. Ons wens is dat almal wat hierdie materiaal deurwerk die eenvoud sal beleef wat die Evangelie bring, dat almal die bevryding sal beleef van wat dit is om daagliks wyse en kreatiewe besluite onder leiding van die Heilige Gees te neem vanuit God se Woord! Laat Sy wil geskied op Aarde, net soos in die hemel! Die Ekerk-span

’N VERHAAL WAT WYS WIE’S REGTIG IN BEHEER As daar ooit ʼn kommissie vir Bybel-oortredings sou wees, sal baie mense dalk voor dit moet verskyn vanweë hulle growwe misbruik van Openbaring. Geen ander boek in die Bybel is deur die loop van die geskiedenis só misverstaan verkeerd aangehaal en versplinter soos hierdie aangrypende verhaal van God se oorwinning deur Christus nie. Vandag het daar weinig oorgebly van die skoonheid van die aangrypende visioene wat Johannes deur die loop van 22 hoofstukke in verhaalvorm verpak. Vreesaanjaende beelde is immers deur die loop van die eeue in goedgelowige mense se geheue ingeprent oor dinge soos die 666-simboliek in hoofstuk 13, of die Sataniese magte wat vanaf Openbaring 12 grafies uitgebeeld word. Tussendeur het die ryk simboliese betekenis van beelde soos die 144 000 gelowiges in hoofstuk 7 en 14, of die duisendjarige vrederyk in hoofstuk 20, in die sand weggesyfer om plek te maak vir vreemde interpretasies wat gelowiges in verskillende kerklike kampe indwing. Daarom dat mense nie vandag sommer aan Openbaring dink as ʼn “troosboek” nie. In die hande van die sogenaamde “eindtyd-kenners” is en word dit steeds omgebuig tot ʼn onverstaanbare boek vol geheime kodes en versteekte boodskappe wat blykbaar eksklusief in ons dag in vervulling moet gaan, synde ons volgens hulle die laaste geslag, “the terminal generation” op aarde sou wees. OPENBARING AS ’N BEELDRYKE VERHAAL OOR GOD SE TRIOMF IN CHRISTUS Een van die belangrikste verstaansbeginsels wanneer ons die Bybel lees, is dat ons elke Bybelboek van voor tot agter moet deurlees. Die Bybel is nie ʼn versameling losstaande verse wat ons na willekeur daar kan uithaal soos wat dit ons pas nie. Hoofstukindelings en verse het in elk geval ver meer as ʼn duisendjaar ná die skrywe van die Nuwe Testament eers die lig gesien. Die Bybel is propvol verhale oor God se groot dade wat eers van begin tot einde deurgelees en verstaan moet word voordat afsonderlike versgedeeltes aan die orde gestel word. Anders lees ons dit verkeerd – soos wat gereeld met Openbaring gebeur. Kennis van die tekssoort of genre van elke Bybelboek noodsaaklik is, asook die wete dat God nie in losstaande frases of sinne in die Bybel aan die woord kom nie. Hy praat eerder in paragrawe, hoofstukke en boeke. Watter impak sou hierdie beginsels op die reg verstaan van Openbaring hê? In ʼn neutedop kan ons Openbaring verstaan as ʼn beeldryke verhaal van God se beheer oor die geskiedenis in die lig van Christus se oorwinning aan die kruis. In die eerste drie hoofstukke word die tafel gedek vir hierdie aangrypende verhaal wat deurdrenk is van simboliese taal as ons hoor hoe die opgestane Christus op die eiland Patmos aan die skrywer verskyn en aan hom die opdrag gee om hierdie openbaring neer te skryf (hoofstuk 1). Hierna volg sewe briewe aan geloofsgemeenskappe in Klein-Asië (hoofstuk 2-3). Vanaf hoofstuk 4 bevind ons onsself binne-in die openbaring self as Johannes deur die Gees na die beheersentrum van die heelal geneem word. Die grootste deel van Openbaring speel temporeel (tydsgewys) af vanaf Jesus se hemelvaart waarvan in hoofstuk 5 vertel word, tot en met die eindoordeel (20:11-15). Die ruimte wissel tussen hemel en aarde. Openbaring 12 sluit byvoorbeeld temporeel en ruimtelik aan by Jesus se aankoms in die hemel ná sy aardse sending (wat vroeër ook in hoofstuk 5 beskryf word). Hierdie hoofstuk vertel dan hoe Satan uit die hemel gegooi word as hy ongenooid by Jesus se feestelike kroning tot Koning oor die heelal opdaag en probeer keer dat dit gebeur. Hy neem egter wraak ná sy permanente verbanning uit die hemel deur Christus se volgelinge op aarde wreed te vervolg. Die draak (soos wat Satan van nou af genoem word) kry in Openbaring 13 ʼn bose dier uit die see as helper (as nabootser van Jesus), asook ʼn dier uit die aarde (as nabootser van die Gees). Hierdie diere verlei die hele wêreld en laat gelowiges ly vir die volle tyd tussen die hemelvaart van Christus en sy wederkoms. Hierdie tyd van swaarkry (= die eindtyd) word simbolies voorgestel as ʼn tydperk van 1260 dae; drie en ʼn half dae, of drie en ʼn half jaar. Tog het gelowiges die versekering dat God en die Lam volledig in beheer van sake is in die hemel en op aarde. In simboliese taal word Christus se hemelse heerskappy onder andere as ʼn 1 000-jarige vrederyk uitgebeeld (20:1-6). Terwyl sy aardse kerk deel het aan die tyd van verdrukking (drie en ʼn half jaar van swaarkry), deel die hemelse skares reeds al in Jesus se triomf (die vrederyk). Tog hoor die aardse kerk deur die loop van Openbaring dat hulle swaarkry binnekort sal ophou. Trouens, God is reeds deur die loop van die geskiedenis besig om die ongelowige wêreld te straf. Hy doen dit deur sy sewe seëls van oordeel een vir een oor die aarde oop te maak (Op 6-8), asook deur sewe trompette deur die loop van die geskiedenis te blaas (Op 8-9) en deur sewe wraakbakke op die goddelose wêreld om te keer (Op 15-16). Met die terugkoms van die Lam en sy hemelse bruid sal al die bose magte en die Satan finaal vernietig word (Op 18:1-20:10). Daarna breek God se splinternuwe wêreld aan waar sy mense vir altyd by Hom in die nuwe Jerusalem kom woon. Ter samevatting sou ons die narratiewe verloop van die openbaring in Openbaring soos volg kon voorstel:

  • Temporeel (tydsgewys): Die belangrikste gebeure in Openbaring vind plaas tussen die hemelvaart en wederkoms van Christus. Hierdie tydperk is die eindtyd op aarde!

  • Ruimtelik: Openbaring se visioene wissel tussen die hemel en die aarde. Hoofstuk 4-5 gebeur byvoorbeeld in die hemel; dan verskuif ons is hoofstuk 6-7 aarde toe. Hoofstuk 8 begin weer in die hemel, en dan neem die res van hierdie hoofstuk tot by hoofstuk 11 ons weer aarde toe.

Hoekom moet ons die temporele en ruimtelike aspekte van Openbaring in ag neem? * Teks geneem uit Ontsluit die Bybel. 2015. CUM uitgewers.


bottom of page