top of page

Opsomming van die Jeug & Kerk navorsing


Hier is 'n opsomming van die data vir ons Jeug & Kerk navorsing:

  • 75 % van die respondente dui aan dat hulle aktief is in ‘n plaaslike gemeente.

  • 4,38 uit 10 sien die kerk as belangrik vir Christene.

  • 6,96 uit 10 sien die kerk as belangrik vir hulself.

  • 36 % van die respondente praat een keer per maand met hulle vriende oor die kerk.

  • 40 % beskou kerkbesoek as belangrik in hulle huisgesin.

  • 39 % voel die kerk verstaan hulle wêreld.

  • 33,8% beleef neutrale emosies as hulle hoor hulle gaan kerk toe.

  • 26 % voel die boodskap van die kerk is relevant.

  • 37 % voel die Bybel is verskriklik belangrik in hulle lewens.


bottom of page