• deur Stephan Joubert

Bou op die regte Rots


Al weet jy nie wat môre alles vir jou inhou nie, weet jy Wie dit vashou. Ook weet jy Wie jou vashou. Daarom leef jy nie in trurat nie. Jy is nie ’n gevangene jou eie emosies nie. Jy weet dat wanneer môre aanbreek die Here ook daar sal wees. Hy sal daar opdaag, netsoos wat Hy gedoen het by elke ander dag tot op hede. God sal betyds wees vir elke dag wat die naam “vandag” dra. Geen dag wat die lewe aan jou gun sal Sy aandag ontglip nie. Nooit sal die Here afwesig wees op jou pad nie. Hy wat deur Jesus ook jou Vader is, sal nooit te besig wees met ander dringende sake wanneer jy na Hom uitroep nie. Dit het nie gister ebeur nie en dit sal ook nie môre gebeur nie. God hou jou vas in sy handpalm. Jou tye, seisoene en jare maak vir Hom saak. Jou lewe het ewige waarde. Leef vandag en môre tegemoet met ’n vrolike hart met jou hand stewig in die Here S’n. Dan bou jy jou lewenshuis op ‘n ewige Rots. Geen stormwind sal jou van koers waai nie.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: