top of page

Raising an original [resensie]


Ouers weet dat elke kind ‘n unieke persoonlikheid het, en van mekaar verskil. Hulle persoonlikheid en temperament onderskei hulle van mekaar. Dit maak dit moeilik wanneer ‘n ouer moet besluit hoe om op te tree omdat kinders ook verskillend reageer daarop. Wanneer jy met een kind raas, huil sy klaar terwyl die sussie dalk nie ‘n saak daarmee het nie totdat jy ernstiger maatreëls begin toepas.

Dis juis waaroor dié boek handel. Dit wil jou toerus om elke kind se unieke sterk punte asook uitdagings te snap sodat jy die kind se Godgegewe talente en gawes kan ontdek en jou kind kan motiveer en toerus om dit tot eer van die Here uit te leef. En jy moet ook leer hoe om elke kind aan te moedig om hulle volle potensiaal te bereik; party kinders word met ‘n swak selfbeeld en ander met ‘n gesonde selfbeeld gebore.

Die skrywer verskaf aan jou ‘n instrument, die vier-style persoonlikheidskenmerke-assesseringsgereedskap, om jouself en jou kind, asook jou styl van ouerskap beter te verstaan. Toegerus met dié inligting kan jy jou kind se kragtige persoonlikheidskenmerke ontdek en ontwikkel, en terselfdertyd self ook groei.

Die skrywer in samewerking met haar man is ‘n ma wat agt kinders groot gemaak het, en verstaan het hoeveel kinders van mekaar kan verskil.

Die boek bestaan uit verskillende dele. ‘n Eerste deel vertel jou hoe belangrik dit is dat jy jou kind as ‘n oorspronklike wese sal sien en waardeer, sodat jy dit in verband kan bring met God se droom vir jou kind. ‘n Tweede deel handel oor slaggate wat ouers dikwels laat struikel, dat ouerskap nie daaroor gaan dat jou kind presteer op terreine wat vir jou belangrik is, of eendag ‘n werk sal beklee waaraan jy prestige koppel nie. Dat dit ook nie daaroor gaan dat jy jou kind heeldag beskerm nie. Ouerskap handel nie oor jou as ouer nie.

Die derde deel bevat die assesseringsgereedskap, om jou kind se persoonlikheidstyl te ontdek, die kind se oorspronklike styl te voed, die buitemuurse te evalueer en die doel vas te stel. ‘n Laaste deel bevat die aanmoediging om jou nuut verworwe kennis aan te wend om die klimaat in jou huis te verander en jou ouerskapstyl nadenkend aan te pas by wat deur omstandighede vereis word.

Die skrywer is ‘n sielkundige wat ‘n vrouebediening in haar tuisgemeente behartig en ‘n nie-profyt maatskappy bestuur wat kinders met spesiale behoeftes bedien. En tussen-in is sy ma vir ‘n groot span woelige kinders.


bottom of page