top of page

Wanneer die son en maan stilstaan


Josua het vir die Here hulp gevra en gesê: “Son, staan asseblief stil oor Gibeon en maan, oor die vallei van Ajalon.” Toe het die son en die maan nie beweeg nie totdat die volk hul vyande verslaan het. Josua 10:12b-13a

Kan jy dink hoe hoe groot ons skrik sal wees as die son nie vanaand ondergaan of nie môre oggend op sy gewone tyd gaan opkom nie? Dis mos ‘n ondenkbare gedagte! Totdat ons lees hoe Josua vir die Here gevra het om die son vir 24 uur te laat stilstaan sodat sy manne kans kon kry om die Amoriete te verslaan ... en dit wel gebeur! So “gehoorsaam” is God aan die gebed van sy kind dat Hy bereid is om die onmoontlike, onnadenkende en onverklaarbare eenvoudig te laat gebeur.

Het jy al gedink hoeveel dinge jy kan laat gebeur, hoeveel dinge jy kan verhoed, hoeveel seën jy en ander vir wie jy bid, kan ontvang en hoeveel wonderwerke God deur jou kan laat gebeur? Wanneer jy in ‘n hegte verhouding met jou Vader leef, dit jou opregte begeerte is om sy wil te doen en jy Hom met groot opregtheid nader, kan Hy self die ongelooflike deur jou laat gebeur.

God kan die onmoontlike vir ons en ons mense laat gebeur as ons Hom daarom vra. Moet nooit huiwer om jou begeertes voor sy troon neer te lê nie. Op sy tyd en wyse kan Hy dalk jou son en maan laat stilstaan!

Here, leer my om met geloof te bid.


bottom of page