• deur Stephan Joubert

Donkerte en lig- so praat die kruis


Jy kan jouself nie die toneel voorstel daar in Jerusalem toe Jesus gekruisig is nie. Dit is ondenkbaar. Dit is afgryslik. Om te dink God se ewige Kind hang aan ’n hout daar by Golgota. Daar word die Seun van die mens op die mees barbaarse manier tereggestel. Daar word in die publiek met die Jesus afgereken, met Hom wat toe nie gekom het om gedien te word nie maar om te dien… en om sy lewe vir baie af te lê (Markus 10:45). Wie sou kon dink dat in daardie oomblikke die grootste verlossingsroete in die heelal se geskiedenis in werking gestel word. Juis daar te midde van bloed, beledigings, vernedering en eindelose pyn, kies Christus om plekke te ruil met sondaars, met mense soos ons. Daar kies Hy om nie net ons skoene nie, maar sommer ons ganse lewe vol te staan. By Golgota word Jesus die weerligafleier. Hy kom staan in die pad. Hy vat die koeëls. Hy vat die dood.

Genadiglik is Jesus sterker as die dood. Hy alleen kan die dood troef. Hy hou die sleutels van die doderyk in sy hand. Daarom wen Jesus die dood op die derde dag. Hy leef. Ons leef nou saam met Hom, ons elkeen wat Hom ken en bely as die Here! Die kruis is agter Hom, die kruis waar Hy alles betaal het. Jesus is aan die regterhand van God. Hy regeer. Ook is Hy deur sy Gees by ons al die dae van ons lewe. Ons is in die greep van hemelse genade.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: